RS HEAA
RS HEAA

Регистар акредитованих високошколских установа у Републици Српској

* Правилником о допуни правилника о акредитацији високшколских установа и студијских програма у члану 1. став 2) регулисано је да се високошколске установе које су у поступку реакредитације сматрају акредитованим до окончања поступка реакредитације, а најдуже двије године.

 

Рб. Назив високошколске установе WEB сајт установе Број и датум рјешења о акредитацији /допунског рјешења Реакредитација Извјештај Извјештаји рецензената
1. Универзитет за пословне студије Бања Лука http://www.univerzitetps.com

01/1.3.40-2-6-3/18 од 20.12.2019

Завршен поступак  реакредитације
2. Висока школа Banja Luka College http://www.blc.edu.ba

01/1.3.36-1-5-3/18 од 15.10.2019

Завршен поступак  реакредитације
3. Независни универзитет Бања Лука http://www.nubl.org

01/1.3.38-1-6/18 од 15.10.2019

Завршен поступак  реакредитације
4. Универзитет у Источном Сарајеву http://www.ues.rs.ba 01/1.3.66-6/18 од 26.03.2019

Завршен поступак  реакредитације

5. Универзитет у Бањој Луци http://www.unibl.org

01/1.4.92-7/18 од 26.03.2019

Завршен поступак  реакредитације
6. Висока школа за услужни бизнис Источно Сарајево - Соколац http://www.vub.edu.ba

69-2/12 од 27.02.2014

01/1.5.69-3/12 од 04.02.2019

Установа у поступку реакредитације*  
7. Универзитет Синергија, Бијељина http://www.sinergija.edu.ba

01/1.3.65-6-3/18 од 09.08.2019

01/1.3.65-6-3-2/18 од 15.9.2020.

Завршен поступак  реакредитације
Анекс
8. Комуниколошки колеџ у Бањалуци, Капа Фи http://kfbl.edu.ba

100-12/13 од 19.03.2014

01/1.5.100-12-1/13 од 15.03.2019

Установа у поступку реакредитације*  
9. Слобомир П Универзитет http://spu.ba

85-8/14 од 26.12.2014

01/1.5.85-8-1/14 од 16.01.2020

Установа у поступку реакредитације*  
10. Паневропски универзитете Апеирон, Бања Лука http://www.apeiron-uni.eu 01/1.3.74/16 од 24.03.2016 Установа у поступку реакредитације*  
11.

Висока школа ПРИМУС, Градишка

НАПОМЕНА: Висока школа престала је са радом од академске 2018/19. године

http://primus-gradiska.org 01/1.3.78/16 од 28.03.2016    
12. Висока школа за примјењене и правне науке ''Прометеј'' Бања Лука http://www.prometejbl.edu.ba 01/1.3.107/16 од 18.04.2016 18.04.2021  
13. Висока пословно техничка школа Добој http://www.vpts-doboj.info 01/1.3.120/17 од 04.10.2017 04.10.2022  
14. Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука http://univerzitetpim.com 01/1.3.152/17 од 04.10.2017 04.10.2022  
15. Висока школа за економију и информатику Приједор http://vseip.com   Установа у поступку акредитације    
16. Универзитет "Бијељина", Бијељина http://www.ubn.rs.ba/   Установа у поступку акредитације    
17. Висока медицинска школа Приједор http://www.vmspd.com/   Установа у поступку акредитације    
18. Висока школа за информационе технологије, економију и предузетништво https://www.itep.edu.ba/   Установа у поступку акредитације    
19. Висока школа "Колеџ козметологије и естетике" Бања Лука http://www.fakultetkozmetologije.com//   Установа у поступку акредитације