RS HEAA
RS HEAA

Активности

На 14. сједници Управног одбора Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске разматрана је Листа рецензената за рецензирање студијских програма на високошколским установама у Републици Српској и о Информацији о процесу акредитације високошколских установа у Републици Српској.

Директорица Агенције, доц. др Биљана Војводић, упознала је чланове Управног одбора са нацртом буџета Агенције за 2019. годину и информисала о одржаној 11. сједници Савјета за развој високог образовања и осигурање квалитета Републике Српске.

На дневном реду сједнице одржане 20.11.2018. године била су и друга питања од значаја за рад Агенције.

 

Дана 16.11.2018. одржана је 11. сједница Савјета за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ, на којој је у име Агенције за акредитацију ВШУ РС присуствовала директорица Агенције, доц. др Биљана Војводић.

Једна од тачака дневног реда је била Информација о процесу акредитације. У оквиру ове тачке директорица Агенције је информисала присутне о току процеса акредитације и о поступку рецензирања студијских програма на високошколским установама у Републици Српској.

Директорица Агенције доц. др Биљана Војводић била је 5.11.2018. године гост у емисији „Без страха и цензуре“ телевизије ТВ1.

Тема емисије, Акредитација универзитета и валидност диплома, омогућила је да се изнесу различити ставови о стању у области квалитета високог образовања. Уважавајући различита размишљања саговорника у емисији, директорица Војводић је указала на важност наставка поступка реакредитације високошколских установа, чиме би се фокус обезбјеђења квалитета усмјерио на стално унапређење квалитета високог образовања кроз испуњавање препорука проистеклих из извјештаја комисија за вањску евалуацију.

На позив Делегације ЕУ у БиХ, директорица Агенције је заједно са стручним савјетником за високо образовање, присуствовала састанку који је одржан 6.11.2018. у Сарајеву. Тема састанка је била информација о имплементацији ERASMUS + програма изградње капацитета у високом образовању у БиХ и изазови који се тичу акредитације високошколских установа и студијских програма. Поред представника домаћина, састанку су присуствовали и помоћник министра из Министарства цивилних послова у БиХ, представник ERASMUS + канцеларије у БиХ и директор Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ.

Након презентације г-ђе Ђулије Моро, савјетника за пројекте образовања при EACEA (Audio-visual and Culture Executive Agency), отворена је дискусија на којој је, између осталог, директорица Агенције информисала присутне о тренутном статусу акредитације високошколских установа и студијских програма у Републици Српској као и изазове са којима се сусрећемо.

 

Данас је Агенцију за акредитацију високошколских установа посјетио директор Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања Црне Горе проф. др Срђа Поповић. С обзиром да је Агенција Црне Горе у фази успостављања процедура за рад, тема састанка је била размјена искустава у смислу оперативности као и међународни аспект дјеловања Агенције који тек треба успоставити.

Састанак је протекао у пријатној и пријатељској атмосфери са назнаком потписивања споразума о сарадњи двије Агенције и будуће посјете представника Агенције за акредитацију ВШУ Републике Српске Агенцији за контролу и обезбјеђење квалитета образовања Црне Горе. 

Поткатегорије