RS HEAA
RS HEAA

Активности

Студент мастер студија Индустријског инжењерства Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Лејла Васић, подјелила је своја позитивна искуства које је стекла приликом дводневне посјете Машинском факултету Универзитета у Београду, као члан Комисије њемачке агенције за акредитацију (ASIIN). Посебно је истакла да ће јој искуство и нова познанства помоћи у њеној даљој пословној каријери.

Ангажман Лејле Васић услиједио је након што се њемачка агенција за акредитацију (ASIIN) обратила Агенцији за акредитацију високошколских установа Републике Српске да предложи једног студента за члана Комисије у процесу акредитације Машинског факултета Универзитета у Београду. 

Директорица Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, са сарадницима Агенције, одржала је састанак 5. децембра 2018. године, са проректорима Универзитета у Бањој Луци, проф. др Биљаном Антуновић и проф. др Страином Посављаком и проректором Универзитета у Источном Сарајеву, проф. др Дејаном Бокоњићем.

Проректори су информисани о досадашњим активностима у поступцима реакредитације са посебним нагласком на рецензирање студијских програма у сврху реакредитације установа. Изражено је задовољство чињеницом да је већи дио активности завршен, али је истовремено изражена забринутост наставком опструкције од стране Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета у БиХ. С тим у вези је усаглашен став да се на наредној сједници Ректорске конференције БиХ разговара и о овој теми, а све у циљу отклањања опструкција у поступку именовања комисија за вањску евалуацију. Разговарано је и о подобности учествовања универзитета у ЕРАСМУС+ пројектима, те о потреби обавјештавања Извршне агенције за образовање, аудиовизуалну дјелатност и културу (EACEA) о статусу акредитације високошколских установа.

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске (Агенција) припрема тематску анализу о интернационализацији у високом образовању као резултат претходних анализа извјештаја и препорука стручњака у првом циклусу акредитације у Републици Српској.

Као што је познато, Агенција је придружени члан Европске асоцијације за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA) и у поступку припреме за пуноправно чланство које подразумијева доказивање усклађености рада Агенције, али и укупног система високог образовања са Европским стандардима за осигурање квалитета у високом образовању (ESG). Један од захтјева стандарда јесте и израда тематских анализа у области дјеловања Агенције.

Агенција учествује у пројекту ''Јачање интернационализације у високом образовању'' (STINT пројекат) у овкиру ERASMUS+ програма Европске уније који је у завршној фази у оквиру којег је анализирала резултате акредитације у првом кругу који су недвосмислено указивали да је интернационализација једна од најслабијих тачака система високог образовања у Републици Српској. Критеријум који је у највећој мјери обухватао ова питања (''међународна сарадња'') имао је најнижу просјечну оцјену, а истовремено је код свих установа које су добиле писмо очекивања управо овај критеријум увијек био међу недовољно оцијењеним. На основу тога се Агенција опредијелила да друга тематска анализа буде управо о узроцима препрека у овој области.

Агенцијa за акредитацију високошколских установа Републике Српске учествовалa je у радионици у склопу пројекта "Јачање интернационализације високог образовања у Босни и Херцеговини" (СТИНТ пројекат) гдје су представљене најважније активности у претходном периоду. Радионица је одржана у Генту, у просторијама КУ Леувен, од 27. до 29. новембра 2018. године.

Будући да је пројекат у завршној фази, у оквиру радионице представљенe су пилот самоевалуације по два критеријума за акредитацију за свих осам јавних универзитета у БиХ, као и план дисеминације и одрживости резултата пројекта за све партнере.

Агенција је представила план припреме тематске анализе о интернационализацији у високом образовању која ће подразумијевати и примјену исте методологије анкетирања заинтересованих страна која је коришћена у пројекту, а која има за циљ да резултате пројекта пренесе и на приватне високошколске установе које нису биле директни учесници пројекта.

Влада Републике Српске (Влада)  усвојила је на 205. сједници одржаној 22. новембра 2018. године Информацију o процесу акредитације високошколских установа у Републици Српској (Информацију) у којој су наведене тренутне активности Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске (Агенције).

Влада је информисана да се у поступку реакредитације налази шест високошколских установа и 55 студијских програма, те да је за рецензије студијских програма током претходна четири мјесеца ангажовано 105 рецензената, који су вршили анализу структуре студијских програма, процјене њихове сврхе и циљева, усаглашености курикулума са излазним компетенцијама свршених студената, те компетенција наставног особља потребног за квалитетно извођење студијских програма.  

У Информацији се посебно упозорава на наставак опструкције процеса акредитације од стране институција на нивоу БиХ у погледу именовања комисија стручњака и уписа у регистар акредитованих високошколских установа БиХ.

Влада је дала пуну подршку Агенцији за окончање поступака акредитације који су у току, те за предузимање активности на заштити права свршених студената на признавање стечених квалификација из Републике Српске.

 

Поткатегорије