RS HEAA
RS HEAA

Активности

Директорица Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, са сарадницима Агенције, одржала је састанак 5. децембра 2018. године, са проректорима Универзитета у Бањој Луци, проф. др Биљаном Антуновић и проф. др Страином Посављаком и проректором Универзитета у Источном Сарајеву, проф. др Дејаном Бокоњићем.

Проректори су информисани о досадашњим активностима у поступцима реакредитације са посебним нагласком на рецензирање студијских програма у сврху реакредитације установа. Изражено је задовољство чињеницом да је већи дио активности завршен, али је истовремено изражена забринутост наставком опструкције од стране Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета у БиХ. С тим у вези је усаглашен став да се на наредној сједници Ректорске конференције БиХ разговара и о овој теми, а све у циљу отклањања опструкција у поступку именовања комисија за вањску евалуацију. Разговарано је и о подобности учествовања универзитета у ЕРАСМУС+ пројектима, те о потреби обавјештавања Извршне агенције за образовање, аудиовизуалну дјелатност и културу (EACEA) о статусу акредитације високошколских установа.

Агенцијa за акредитацију високошколских установа Републике Српске учествовалa je у радионици у склопу пројекта "Јачање интернационализације високог образовања у Босни и Херцеговини" (СТИНТ пројекат) гдје су представљене најважније активности у претходном периоду. Радионица је одржана у Генту, у просторијама КУ Леувен, од 27. до 29. новембра 2018. године.

Будући да је пројекат у завршној фази, у оквиру радионице представљенe су пилот самоевалуације по два критеријума за акредитацију за свих осам јавних универзитета у БиХ, као и план дисеминације и одрживости резултата пројекта за све партнере.

Агенција је представила план припреме тематске анализе о интернационализацији у високом образовању која ће подразумијевати и примјену исте методологије анкетирања заинтересованих страна која је коришћена у пројекту, а која има за циљ да резултате пројекта пренесе и на приватне високошколске установе које нису биле директни учесници пројекта.

Влада Републике Српске (Влада)  усвојила је на 205. сједници одржаној 22. новембра 2018. године Информацију o процесу акредитације високошколских установа у Републици Српској (Информацију) у којој су наведене тренутне активности Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске (Агенције).

Влада је информисана да се у поступку реакредитације налази шест високошколских установа и 55 студијских програма, те да је за рецензије студијских програма током претходна четири мјесеца ангажовано 105 рецензената, који су вршили анализу структуре студијских програма, процјене њихове сврхе и циљева, усаглашености курикулума са излазним компетенцијама свршених студената, те компетенција наставног особља потребног за квалитетно извођење студијских програма.  

У Информацији се посебно упозорава на наставак опструкције процеса акредитације од стране институција на нивоу БиХ у погледу именовања комисија стручњака и уписа у регистар акредитованих високошколских установа БиХ.

Влада је дала пуну подршку Агенцији за окончање поступака акредитације који су у току, те за предузимање активности на заштити права свршених студената на признавање стечених квалификација из Републике Српске.

 

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске (Агенција) припрема тематску анализу о интернационализацији у високом образовању као резултат претходних анализа извјештаја и препорука стручњака у првом циклусу акредитације у Републици Српској.

Као што је познато, Агенција је придружени члан Европске асоцијације за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA) и у поступку припреме за пуноправно чланство које подразумијева доказивање усклађености рада Агенције, али и укупног система високог образовања са Европским стандардима за осигурање квалитета у високом образовању (ESG). Један од захтјева стандарда јесте и израда тематских анализа у области дјеловања Агенције.

Агенција учествује у пројекту ''Јачање интернационализације у високом образовању'' (STINT пројекат) у овкиру ERASMUS+ програма Европске уније који је у завршној фази у оквиру којег је анализирала резултате акредитације у првом кругу који су недвосмислено указивали да је интернационализација једна од најслабијих тачака система високог образовања у Републици Српској. Критеријум који је у највећој мјери обухватао ова питања (''међународна сарадња'') имао је најнижу просјечну оцјену, а истовремено је код свих установа које су добиле писмо очекивања управо овај критеријум увијек био међу недовољно оцијењеним. На основу тога се Агенција опредијелила да друга тематска анализа буде управо о узроцима препрека у овој области.

На 14. сједници Управног одбора Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске разматрана је Листа рецензената за рецензирање студијских програма на високошколским установама у Републици Српској и о Информацији о процесу акредитације високошколских установа у Републици Српској.

Директорица Агенције, доц. др Биљана Војводић, упознала је чланове Управног одбора са нацртом буџета Агенције за 2019. годину и информисала о одржаној 11. сједници Савјета за развој високог образовања и осигурање квалитета Републике Српске.

На дневном реду сједнице одржане 20.11.2018. године била су и друга питања од значаја за рад Агенције.

Поткатегорије