RS HEAA
RS HEAA

Активности

 

Начелник Одјељења за обезбјеђење квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић је испред Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске учествовала у раду засједања Генералне скупштине Mеђународне мреже aгенција за обезбјеђење квалитета у високом образовању (INQAAHE) у оквиру које је одржан и састанак Регионалних мрежа агенција за обезбјеђење квалитета у високом образовању. У оквиру првог дијела догађаја током састанка Регионалних мрежа агенција за обезбјеђење квалитета у високом образовању учесницима из цијелог свијета је омогућено да размијене искуства и мишљења о томе како је пандемија вируса корона утицала на свакодневни универзитетски живот. У току трајања догађаја учесници су имали прилику да чују излагања и различита искуства у вези са извођењем наставе на даљину, као и да у току дискусије детектују различите проблеме са којима су се представници академске заједнице сусретали широм свијета. Такође, о оквиру наведене дискусије, размијењена су мишљења о томе на који начин ће академска заједница функционисати у будућности, какви изазови нас очекују и какве су препоруке у вези са даљим развојем ситуације. Овај састанак је само једна у низу расправа које су у посљедње вријеме одржане у вези са овом темом, те се у наредном периоду очекује да се овакав вид размјене искустава настави са циљем унапређења квалитета у извођењу наставе у високом образовању.

 

Директор Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске Биљана Војводић и директор Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања Црне Горе Срђа Поповић потписали су 06.10. у Бањој Луци Меморандум о сарадњи између двије агенције којим се наставља сарадња између двије агенције.

Меморандумом је предвиђено да агенције сарађују на обострану корист и раде на унапређењу прописа и осигурања квалитета у својој надлежности и побољшању квалитета високог образовања у обе стране. Такође се предвиђа сарадња у области размјене информација, развоја комептенција запослених, те размјене стручњака и рецензената.

Директор Поповић боравио је у дводневној посјети Агенцији за акредитацију високошколских установа Републике Српске, те су том приликом такође размијењена искуства у раду двију агенција, системима високог образовања и стратешким плановима развоја.

 

Начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу у Агенцији за акредитацију високошколских установа Републике Српске Душка Радмановић учествовала је 17.09.2020. године на састанку који је имао за циљ процјену учинка структуралних пројеката у Босни и Херцеговини финансираних од стране Европске Уније.

Процјену је покренула Иницијатива за подршку експертима у области високог образовања у име Европске Комисије и Извршне агенције за образовање, аудио-визуелне садржаје и културу ЕУ.

Процјена је у првом реду фокусирана на анализу учинка структуралних пројеката у оквиру програма Еразмус + (Erasmus+) изградње капацитета у високом образовању.

Састанак је обухватио разговоре како са представницима високошколских установа тако и са представницима институција надлежних за системе високог образовања у БиХ, те је закључено да структурални пројекти значајно придоносе развоју политика, стратегија, процедура, као и јачању мрежа сарадње академске заједнице.

Радмановић је истакла да је, имајући у виду комплексну административну структуру БиХ, неопходно у структуралним пројектима укључивати као партнере представнике свих нивоа власти, посебно институција надлежних за доношење и реализацију конкретних мјера, како би се осигурала одрживост пројеката.

 

С обзиром на непромијењену епидемиолошку ситуацију у односу на мај 2020. године када је ENQA препоручила агенцијама за осигурање квалитета да прилагоде своје пословање условима рада у вријеме пандемије, Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске је дана 29.9.2020. године спровела још једну надзорну посјету у поступку акредитације Независног Универзитета Бања Лука. Током надзорне посјете провјерена је испуњеност препорука из Извјештаја о вањској евалуацији Независног Универзитета Бања Лука за један студијски програм првог циклуса Економија и пословање. Посјета је обављена у складу са Правилником о акредитацији високошколских установа и студијских програма,  употребом Google Meet алата, те је пропраћена низом разговора са руководством установе, наставним особљем и сарадницима студијског програма Економија и пословање који су детаљно појаснили све преузете активности сходно препорукама Комисије стручњака. Комисија стручњака је претходно анализирала документацију коју је доставио Независни Универзитет Бања Лука, а посјету је водио предсједник Комисије проф. др Марко Ђого уз помоћ координатора поступка из Агенције за акредитацију високошколских установа. 

 

Мрежа агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) одржала је 15.09.2020. године први у низу двомјесечних онлајн састанака представника агенција чланица мреже на тему ''Независност агенција за акредитацију''.

Презентације на тему важности независности агенција за акредитацију припремила је Агенција за квалитет у високом образовању Словеније (NAKVIS), као и кратак преглед историјата NAKVIS-а, структуре агенције, те надлежности и редовних активности.

На стастанку је учествовало 39 представника агенција чланица мреже, а планирано је да нови састанак сличног типа буде одржан у новембру 2020. године.

Подкатегорије

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA