RS HEAA
RS HEAA

Активности

Начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић учествовала је у раду 9. Форума чланица Европске асоцијације за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA) који је одржан у Талину, Естонија, од 25. до 26. априла 2019. године. Састанак је одржан у организацији Агенције за квалитет у високом и средњем стручном образовању Естоније (ЕККА).

Форум је био посвећен актуелним питањима из области високог образовања у Европском простору високог образовања, а посебне дискусије биле су посвећене питањима екстерне евалуације агенција за осигурање квалитета, те Стратешком плану ENQA за период 2021-2025.

Агенција за акредитацију високошколских установа придружени је члан ENQA од 2018. године и у поступку је припреме за стицања статуса пуноправног члана.

Током састанка остварен је низ контаката са агенцијама из других земаља као што су Пољска, Шпанија, Белгија и Холандија чиме се стварају услови за преузимање добрих европских пракси из земаља комплексног уређења.

 

 

Управни одбор Агенције усвојио је Информацију о актуелним дешавањима у вези акредитације високошколских установа у Републици Српској. На сједници су разматрана и друга питања у вези рада Агенције.

Сагласно члану 12, став 1, тачка 17. и члана 19, став 1, тачка 7. Закона о високом образовању Национални савет је на својој сједници од 28. фебруара 2019. године донио одлуку о објављивању поновљеног јавног позива за пријављивање кандидата са страних високошколских установа за рецензенте у поступку акредитације високошколских установа у Републици Србији, као и да се позив објави на званичној страници Националног савета. 

Више о начину пријављивања можете прочитати овдје.

Дана 19.04.2019. године представници Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске и Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске (ХЕААРС) су посјетили Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ). Поред домаћина, представника НАТ-а, састанку је присуствовао и представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Сврха посјете су биле консултације у вези са текстом Споразума о сарадњи двије агенције као и проналажење нових модалитета сарадње који би били од користи за обе агенције. Састанак је протекао у пријатној атмосфери и договорени су наредни кораци.  

 

 

 

Екстерна евалуација Универзитета Синергија и 8 пријављених студијских програма завршена је 19.4.2019. године. Комисија домаћих и међународних стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији разговарала је са представницима руководства Универзитета Синергија, службом универзитета, представницима тима за квалитет и самоевалуацију, наставним особљем и студентима пријављених студијских програма, тимом за међународну сарадњу, представницима алумни асоцијације, представницима тржишта рада и дала начелне препоруке за унапређење рада у наредном периоду.

У наредних мјесец дана ће бити завршен извјештај Комисије стручњака и  познат исход екстерне евалуације Универзитета Синергија и 8 пријављених студијских програма.

Поткатегорије