RS HEAA
RS HEAA

Активности

Делегација Универзитета у Новом Саду и Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно-истраживачку дјелатност Аутономне Покрајине Војводине су 10. јуна 2019. године посјетили Агенцију за акредитацију високошколских установа Републике Српске и уручили  донацију од пет лаптопа као подршку унапређењу рада Агенције.

У делегацији која је посјетила Агенцију били су проф. др Зоран Милошевић, покрајински секретар, проф. др Дејан Јакшић, ректор Универзитета у Новом Саду и проректор за наставу Универзитета у Новом Саду проф. др Сања Подунавац-Кузмановић.

На неформалном састанку одржаном у Агенцији након уручивања донације, истакнута је важност улоге Агенције у осигурању квалитета високог образовања и процесима унапређења квалитета као и подршка коју Агенцији пружају Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-истраживачку дјелатност АП Војводине и Универзитет у Новом Саду.

Посјета независне Комисије стручњака која врши ревизију, оцјењивање и давање препоруке о акредитацији високошколске установе и студијских програма је трајала три дана, од 28.04.-30.04.2019. године и у том периоду је, у оквиру поступка екстерне евалуације, Комисија имала прилику да на лицу мјеста оцијени квалитет ове високошколске установе и пријављених студијских програма.

Сви налази Комисије, добре стране, слабости и препоруке за унапређење ће бити саставни дио финалног извјештаја о акредитацији који ће такође садржати и препоруку Комисије о исходу поступка акредитације.

У склопу припреме Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске (Агенција) за пуноправно чланство у Европској асоцијацији за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA) 31.05.2019. године обављена је једнодневна надзорна посјета с циљем праћења реализације препорука датих у извјештају комисије стручњака из 2017. године.

Надзорну посјету обавили су Стивен Џексон (Stephen Jackson) и Ђурђица Драгојевић, двоје од четворо чланова комисије стручњака која је 2017. године посјетила Агенцију и написала извјештај о усклађености рада Агенције са Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у Европском простору високог образовања (ЕСГ), те дала препоруке за унапређење.

Током посјете Џексон и Драгојевић обишли су нове просторије Агенције, те разговарали са члановима Управног одбора Агенције, као и руководством и запосленима у Агенцији на тему акредитације студијских програма, укључености студената у осигурању квалитета, процедурама за приговор и жалбе, независности рада Агенције, тематским анализама процеса акредитације и система високог образовања, ресурсима, интерном осигурању квалитета и другим темама од значаја за рад Агенције.

У периоду од 22.-23.4.2019. године Комисија за оцјењивање, ревизију и давање препоруке о акредитацији високошколске установе и студијских програма је била у посјети Високој школи „Banja Luka College“. Комисија је разговарала са представницима руководства Високе школе „Banja Luka College“, службама Високе школе, представницима тима за квалитет и самоевалуацију, наставним особљем и студентима пријављених студијских програма, тимом за међународну сарадњу, представницима алумни асоцијације, представницима тржишта рада те посјетила ресурсе високошколске установе.

Након завршене посјете Комисија је руководству установе представила прелиминарне налазе и дала препоруке за унапређења, а сви детаљи ће се наћи у финалном Извјештају о екстерној евалуацији високошколске установе и студијских програма.

На годишњој скупштини Мреже агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (CEENQA) одржаној крајем априла 2019. године у Киренији на Сјеверном Кипру мр Душка Радмановић, начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу изабрана је за члана Извршног одбора мреже.

Радмановић је по други пут изабрана за члана Извршног одбора након што јој је истекао први мандат у трајању од двије године. Она је такође обављала и функцију потпредсједника мреже и у оквиру Извршног одбора задужена је за реализацију програма размјене особља између агенција чланица који се одвија већ двије године.

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске улаже значајне напоре у професионалном усавршавању запослених што је препознато од стране партнерских агенција из међународних мрежа.

CEENQA тренутно има 35 агенција чланица из више од 20 земаља Европе.

Поткатегорије