RS HEAA
RS HEAA

Активности

 

У Агенцији за високо образовање Републике Српске, дана 15.1.2021. године одржана је 25. редовна сједница Управног одбора. Сједници су присуствовали в.д. чланови Управног одбора: проф. др Дејан Бокоњић, проф. др Драшко Маринковић и доц. др Невенко Врањеш, из реда академске заједнице, Саша Тривић, представник привреде и праксе и Филип Матић, представник студената.

За в.д. предсједника Управног одбора Агенције изабран је доц. др Невенко Врањеш.

Чланови Управног одбора Агенције информисани су о пререгистрацији Агенције, усклађивању аката Агенције са Законом о обезбјеђењу квалитета у високом образовању, листи експерата за лиценцирање и актуелним дешавањима у поступку акредитације високошколских установа и студијских програма.

 

Агенција за акредитацију високошколсих установа Републике Српске трансформисана је у Агенцију за високо образовање Реублике Српске у складу са Законом о обезбјеђењу квалитета у високом образовању који је ступио на снагу у јулу 2020. године.

Законом је предвиђено да је Агенција за високо образовање Републике Српске правни сљедбеник Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, те задржава све надлежности у области акредитације у високом образовању и преузима нове надлежности које се односе на вањско вредновање у почетној акредитацији и признавање страних високошколских квалификација.

Агенција ће у наредном периоду сукцесивно преузимати нове надлежности у складу са испуњавањем адиминистративно-правних и кадровских предуслова.

У периоду од 22.12.-23.12.2020. године извршена је екстерна евалуација Високе школе за услужни бизнис Источно Сарајево-Соколац и пријављеног студијског програма Економија и пословање. Комисија домаћих и међународних стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији разговарала је са представницима: руководства високе школе, тима за квалитет и самоевалуацију, студентске службе, библиотеке, правне службе, рачуноводства, наставним особљем и студентима, алумни асоцијације, тржишта рада, те посјетила ресурсе високошколске установе и дала начелне препоруке за унапређење рада у наредном периоду.

Комисија стручњака ће у наредних мјесец дана сачинити Извјештај о екстерној евалуацији високошколске установе са препоруком о исходу поступка екстерне евалуације за Високу школу за услужни бизнис Источно Сарајево-Сoколац и студијски програм Економија и пословање.

 

У оквиру поступка акредитације Универзитета „Бијељина“, у периоду од 21.12. до 23.12.2020. године, Комисија стручњака је посјетила Универзитет „Бијељина“. Посјета Комисије стручњака овој високошколској установи је обухватила разговоре са наставним особљем, студентима, службама Универзитета и факултета као и другим заинтересованим странама. Кроз разговоре, преглед документације и обиласком физичких ресурса Универзитета Комисија је стекла увид у ниво испуњености стандарда и критеријума за акредитацију о чему ће у наредном периоду бити састављен детаљан извјештај.

 

Инцијални састанак којим је отпочела реализација пројекта ''Образовање и запошљавање'' који финансира Европска унија одржан је 18.11.2020. године посредством интернет платформе Зум (Zoom), те је окупио представника различитих институција и установа са свих нивоа образовања.

Пројекат обухвата четири компоненте које се односе на различите аспекте свих система образовања у Босни и Херцеговини, те укључује све надлежне образовне власти.

Прва компонента пројекта ''Транзиција из образовања на радно мјесто'' има за циљ стратешко усмјеравање каријере кроз цјеложивотно образовање, те развој модела сарадње између образовних установа и тржишта рада, као и центара за усмјеравање каријере.

Агенција за високо образовање Републике Српске је предвиђена као један од кључних партнера у оквиру друге компоненте пројекта ''Осигурање квалитета високог образовања'' која има за циљ развој стандарда квалификација и стандарда занимања, као и унапређење механизама препознавања неформалног и информалног образовања.

Подкатегорије

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA