RS HEAA
RS HEAA

Активности

У периоду од 22.-23.4.2019. године Комисија за оцјењивање, ревизију и давање препоруке о акредитацији високошколске установе и студијских програма је била у посјети Високој школи „Banja Luka College“. Комисија је разговарала са представницима руководства Високе школе „Banja Luka College“, службама Високе школе, представницима тима за квалитет и самоевалуацију, наставним особљем и студентима пријављених студијских програма, тимом за међународну сарадњу, представницима алумни асоцијације, представницима тржишта рада те посјетила ресурсе високошколске установе.

Након завршене посјете Комисија је руководству установе представила прелиминарне налазе и дала препоруке за унапређења, а сви детаљи ће се наћи у финалном Извјештају о екстерној евалуацији високошколске установе и студијских програма.

У склопу припреме Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске (Агенција) за пуноправно чланство у Европској асоцијацији за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA) 31.05.2019. године обављена је једнодневна надзорна посјета с циљем праћења реализације препорука датих у извјештају комисије стручњака из 2017. године.

Надзорну посјету обавили су Стивен Џексон (Stephen Jackson) и Ђурђица Драгојевић, двоје од четворо чланова комисије стручњака која је 2017. године посјетила Агенцију и написала извјештај о усклађености рада Агенције са Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у Европском простору високог образовања (ЕСГ), те дала препоруке за унапређење.

Током посјете Џексон и Драгојевић обишли су нове просторије Агенције, те разговарали са члановима Управног одбора Агенције, као и руководством и запосленима у Агенцији на тему акредитације студијских програма, укључености студената у осигурању квалитета, процедурама за приговор и жалбе, независности рада Агенције, тематским анализама процеса акредитације и система високог образовања, ресурсима, интерном осигурању квалитета и другим темама од значаја за рад Агенције.

Начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић учествовала је у раду 9. Форума чланица Европске асоцијације за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA) који је одржан у Талину, Естонија, од 25. до 26. априла 2019. године. Састанак је одржан у организацији Агенције за квалитет у високом и средњем стручном образовању Естоније (ЕККА).

Форум је био посвећен актуелним питањима из области високог образовања у Европском простору високог образовања, а посебне дискусије биле су посвећене питањима екстерне евалуације агенција за осигурање квалитета, те Стратешком плану ENQA за период 2021-2025.

Агенција за акредитацију високошколских установа придружени је члан ENQA од 2018. године и у поступку је припреме за стицања статуса пуноправног члана.

Током састанка остварен је низ контаката са агенцијама из других земаља као што су Пољска, Шпанија, Белгија и Холандија чиме се стварају услови за преузимање добрих европских пракси из земаља комплексног уређења.

 

На годишњој скупштини Мреже агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (CEENQA) одржаној крајем априла 2019. године у Киренији на Сјеверном Кипру мр Душка Радмановић, начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу изабрана је за члана Извршног одбора мреже.

Радмановић је по други пут изабрана за члана Извршног одбора након што јој је истекао први мандат у трајању од двије године. Она је такође обављала и функцију потпредсједника мреже и у оквиру Извршног одбора задужена је за реализацију програма размјене особља између агенција чланица који се одвија већ двије године.

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске улаже значајне напоре у професионалном усавршавању запослених што је препознато од стране партнерских агенција из међународних мрежа.

CEENQA тренутно има 35 агенција чланица из више од 20 земаља Европе.

 

Управни одбор Агенције усвојио је Информацију о актуелним дешавањима у вези акредитације високошколских установа у Републици Српској. На сједници су разматрана и друга питања у вези рада Агенције.

Поткатегорије