RS HEAA
RS HEAA

Активности

Директор Агенције за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета БиХ и даље кочи упис универзитета Српске у регистар високошколских установа БиХ. Све је то производ несређености односа на нивоу БиХ, јер Савјет министара у техничком мандату нема воље да се позабави тим питањем, каже министар Срђан Рајчевић.

Више о актуелним дешавањима у процесу акредитације високошколских установа у Републици Српској можете погледати овдје.

 

Извор: Алтернативна ТВ

 

 

У просторијама Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске одржана је 18. редовна сједница Управног одбора Агенције. Сједница је започела у 11:00 сати усвајањем Записника са 17. редовне сједнице Управног одбора Агенције и настављена према усвојеном дневном реду.

На сједници су усвојени Статут Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, Приједлог измјене Правилника о акредитацији високошколских установа и студијских програма Агенције, Приједлог измјене Правилника о одређивању висине накнада за пружање услуга из надлежности Агенције и врстама и начину расподјеле властитих прихода као и Приједлог Извјештаја о раду Агенције за период од 01.01. до 31.05.2019. године и Приједлог Финансијског извјештаја Агенције за период од 01.01. до 31.05.2019. године.

На сједници Управног одбора разматрана је најава скорог потписивања Протокола о сарадњи са Националним телом за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије која је добила једногласну подршку чланова Управног одбора.

Делегација Универзитета у Новом Саду и Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно-истраживачку дјелатност Аутономне Покрајине Војводине су 10. јуна 2019. године посјетили Агенцију за акредитацију високошколских установа Републике Српске и уручили  донацију од пет лаптопа као подршку унапређењу рада Агенције.

У делегацији која је посјетила Агенцију били су проф. др Зоран Милошевић, покрајински секретар, проф. др Дејан Јакшић, ректор Универзитета у Новом Саду и проректор за наставу Универзитета у Новом Саду проф. др Сања Подунавац-Кузмановић.

На неформалном састанку одржаном у Агенцији након уручивања донације, истакнута је важност улоге Агенције у осигурању квалитета високог образовања и процесима унапређења квалитета као и подршка коју Агенцији пружају Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-истраживачку дјелатност АП Војводине и Универзитет у Новом Саду.

Министар за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске Срђан Рајчевић и министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Младен Шарчевић потписали су данас у Бањој Луци Споразум о заједничким активностима Републике Српске и Србије у области обезбјеђења квалитета и признавању акредитација у високом образовању, који ће омогућити да републичке високошколске установе постану међународно видљиве. 

Министар Рајчевић истакао је да овај документ, базиран на Споразуму о специјалним и паралелним везама између Српске и Србије, отвара врата за бољу међународну видљивост и акредитацију наших високошколских установа и студијских програма те међусобно признавање академских квалификација у Српској и Србији, а самим тим и у оквиру Европског простора високог образовања.

Посјета независне Комисије стручњака која врши ревизију, оцјењивање и давање препоруке о акредитацији високошколске установе и студијских програма је трајала три дана, од 28.04.-30.04.2019. године и у том периоду је, у оквиру поступка екстерне евалуације, Комисија имала прилику да на лицу мјеста оцијени квалитет ове високошколске установе и пријављених студијских програма.

Сви налази Комисије, добре стране, слабости и препоруке за унапређење ће бити саставни дио финалног извјештаја о акредитацији који ће такође садржати и препоруку Комисије о исходу поступка акредитације.

Поткатегорије