RS HEAA
RS HEAA

Активности

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске поднијела је захтјев за пуноправно чланство у Европској асоцијацији агенција за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA).
Агенција је потписала уговор са ENQA о екстерној ревизији која предвиђа посјету независне комисије експерата почетком 2017. године, те усвајање извјештаја комисије у септембру 2017. године. Екстерна ревизија ради се у односу на Европске смјернице и стандарде за осигурање квалитета у високом образовању (ЕСГ), односно провјерава да ли су све активности Агенције усклађене са ЕСГ.
Истовремено, РС ХЕАА је предала званичну апликацију за приступ Европском регистру агенција за осигурање квалитета у високом образовању (EQAR).

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске учествовала је у припремном састанку поводом почетка реализације пројекта у оквиру ''ERASMUS +'' програма Европске Уније под називом ''Јачање интернационализације у високом образовању у БиХ'' (Strengthening of Internationalization in B&H Higher Education – STINT). Припремни састанак одржан је од 24. до 27. јануара у белгијском граду Генту гдје је домаћин био Универзитет KU Leuven који је и координатор пројекта, док је координатор из БиХ Универзитет у Источном Сарајеву.

Високошколска установа, ПАНЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „АПЕИРОН“, је предавањем апликације за акредитацију 17.06.2015., званично ушла у процес екстерне евалуације и акредитације институције који води Агенција за акредитацију ВШУ РС. 

Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент је 24.06.2015. године ушао у процес акредитације предавањем обновљене апликација за акредитацију. Овим су сви универзитети у Републици Српској обухваћени процесом акредитације и налазе се у различитим фазама процеса. Агенција за акредитацију високошколских установа наставља да испуњава своју мисију кроз све фазе процеса екстерне евалуације и акредитације као и уз помоћ свих осталих инструмената за осигурање квалитета.

Препознавши значај процеса акредитације и након консултације са Агенцијом за акредитацију ВШУ РС, чином предавања аплиакције за акредитацију, у процес институционалне акредитације је 18.05.2015. ушла и Висока пословно-техничка школа Добој.
Као што је већ раније више пута истакнуто, установе које улазе у процес акредитације провјеравају прво испуњеност предуслова за почетак процеса

Подкатегорије