RS HEAA
RS HEAA

Активности

Високошколска установа, ПАНЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „АПЕИРОН“, је предавањем апликације за акредитацију 17.06.2015., званично ушла у процес екстерне евалуације и акредитације институције који води Агенција за акредитацију ВШУ РС. 

Препознавши значај процеса акредитације и након консултације са Агенцијом за акредитацију ВШУ РС, чином предавања аплиакције за акредитацију, у процес институционалне акредитације је 18.05.2015. ушла и Висока пословно-техничка школа Добој.
Као што је већ раније више пута истакнуто, установе које улазе у процес акредитације провјеравају прво испуњеност предуслова за почетак процеса

Од почетка 2014. године рјешења о акредитацији су добиле још три високошколске установе: Универзитет Синергија, Бијељина, Висока школа Комуниколошки колеџ у Бањалуци Капа Фи и Висока школа за услужни бизнис Источно Сарајево-Соколац. Дана 04.04.2014. Агенција за акредитацију ВШУ РС је примила пријаву за акредитацију Високе школе за примјењене и правне науке "ПРОМЕТЕЈ" Бања Лука, а 25.04.2014 за акредитацију се пријавио и Слобомир П Универзитет, Слобомир, Бијељина. Предавањем апликације за акредитацију 08.05.2014.

Привредна комора Републике Српске и Агенција за акредитацију ВШУ РС заједнички су организовали семинар на тему: "ISO 9001:2015 i ESG 2015 - Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у европском простиру високог образовања", који је одржан 24.06.2014. године у Привредној комори Републике Српскеу Бањој Луци. Имајући у виду предстојеће измјене стандарда ISO 9001:2008 и усвајање новог стандарда ISO 9001:2015, семинар је био намијењен представницима руководства за квалитет и привредним друштвима те високошколским установама

Београд, 18. ДЕЦЕМБРА - У Београду је 18.12.2013. потписан споразум о сарадњи у области обезбјеђења квалитета и акредитације између Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије и Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске. Споразум је успостављен у складу са потребом за унапређењем сарадње у области акредитације, обезбјеђења квалитета и других процеса у области високог образовања, а ослања се на Споразум о специјалним везама Републике Србије и Републике Српске

Поткатегорије