RS HEAA
RS HEAA

Активности

Представници Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске учестовали су у раду 11 Европског форума осигурања квалитета (EQAF 2016) који је одржан од 17. до 19. новембра у Љубљани.
У раду форума учестовали су представници високошколских установа и агенција за осигурање квалитета, мрежа и агенција и универзитета,

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске је у периоду од 13.-14. маја, 2016. године учествовала на Радионици и годишњој сједници Генералне скупштине, организоване од стране Мреже агенција за осигурање квалитета Централне и Источне Европе. Тема радионице која је одржана 13.маја, 2016. је била „Осигурање квалитета у транснационалном високом образовању“ и на радионици је било ријечи о прекограничној сарадњи високошколских установа, праксама и изазовима са којима се сусрећу агенције за акредитацију по питању акредитације установа које раде ван матичне државе и студијских програма које изводе.

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске учествовала је у припремном састанку поводом почетка реализације пројекта у оквиру ''ERASMUS +'' програма Европске Уније под називом ''Јачање интернационализације у високом образовању у БиХ'' (Strengthening of Internationalization in B&H Higher Education – STINT). Припремни састанак одржан је од 24. до 27. јануара у белгијском граду Генту гдје је домаћин био Универзитет KU Leuven који је и координатор пројекта, док је координатор из БиХ Универзитет у Источном Сарајеву.

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске поднијела је захтјев за пуноправно чланство у Европској асоцијацији агенција за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA).
Агенција је потписала уговор са ENQA о екстерној ревизији која предвиђа посјету независне комисије експерата почетком 2017. године, те усвајање извјештаја комисије у септембру 2017. године. Екстерна ревизија ради се у односу на Европске смјернице и стандарде за осигурање квалитета у високом образовању (ЕСГ), односно провјерава да ли су све активности Агенције усклађене са ЕСГ.
Истовремено, РС ХЕАА је предала званичну апликацију за приступ Европском регистру агенција за осигурање квалитета у високом образовању (EQAR).

Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент је 24.06.2015. године ушао у процес акредитације предавањем обновљене апликација за акредитацију. Овим су сви универзитети у Републици Српској обухваћени процесом акредитације и налазе се у различитим фазама процеса. Агенција за акредитацију високошколских установа наставља да испуњава своју мисију кроз све фазе процеса екстерне евалуације и акредитације као и уз помоћ свих осталих инструмената за осигурање квалитета.

Поткатегорије