RS HEAA
RS HEAA

Активности

Др Биљанa Војводић, доцент, именована је за вршиоца дужности директора ЈУ Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, Рјешењем Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1017/18 од 26.04.2018. године.
Рођена је 01.06.1963. године. Основну школу у Лушци Паланци и Гимназију у Санском Мосту завршила је као ученик генерације.
Дипломирала је 1986. године на Одсјеку за математику Природно-математичког факултета у Сарајеву, са просјечном оцјеном 9.20. На истом факултету 1991. године одбранила је магистарски рад на тему „Простори функција и простори низова у Фуријеовој анализи - аспекти дуалности“.

Агенција за акредитацију високошколских установа, у склопу својих редовних активности, наставља да ради на процесу екстерне евалуације и акредитације високошколских установа, а сада и њихових студијских програма. У току је поступак реакредитације већ акредитованих високошколских установа, а поједине установе које нису испуњавале услове за приступ процесу акредитације се припремају за институционалну акредитацију и акредитацију студијских програма. У протеклом периоду, Агенција је одржала низ консултативних састанака са високошколским установама које су се пријавиле за реакредитацију у смислу пружања подршке при самоевалуацији студијских програма.

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске и Савјет за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета Републике Српске организују седми Акредитацијски форум, на тему: НОВИ ПРАВЦИ У АКРЕДИТАЦИЈИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

Представници Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске учествовали су у радионици и генералној скупштини Мреже агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (CEENQA) од 11. до 12. маја у Тирани.
Радионица CEENQA ове године је била посвећена најважнијим питањима из области испуњавања захтјева Европских стандарда и смјерница за осигурање квалитета у високом образовању међу којима је посебна пажња посвећена припремама тематских анализа уз примјере добрих пракси агенција чланица.

Дана 09.11.2017. у просторијама Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, у оквиру пројекта Ерасмус + програма, под називом „Јачање интернационализације у високом образовању БиХ (Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Education - STINT)“ одржана је екстерна евалуациона посјета међународног координатора пројекта, универзитета КУ Лувен. Састанку су присуствовали представници КУ Лувена, Герт Де Леплер и Кетрин Вериет, представник локалног координатора пројекта, Универзитета Источно Сарајево, Ненад Марковић, и представница Агенције Татјана Радаковић, у име тима Агенције који активно учествују у реализацији пројекта.
Током састанка разговарано је о интерном извјештају, активностима реализованим и наведеним у извјештају као и реализацији извјештаја о активностима реализованим у првом радном пакету чији је Агенција носилац. Извјештај треба бити у форми свеобухватне анализе интернационализације и мобилности. Било је говора и о дисеминацији досад постигнутих резултата пројекта у јавним и приватним високошколским установама.

Подкатегорије