RS HEAA
RS HEAA

Активности

Након вишемјесечних поновљених захтјева Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета уписала је Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у Источном Сарајеву  у Државни регистар акредитованих високошколских установа у Босни и Херцеговини (Регистар).

Упис је услиједио након разговора између Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске и Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета, а којем су посредовали стручњаци из TAIEX Mисије стручне процјене - акредитације високошколских установа организоване од стране Европске комисије.

Битно је нагласити да се уписивањем у Регистар успостављен  континуитет  у трајању акредитације високошколских установа  и да студенти неће имати проблема приликом уписа на друге високошколске установе у земљама из региона и Европе, што је такође од важности и приликом учешћа универзитета у пројектима финансираним од стране Европске уније.

Подсјећамо да је застој при упису у наведени Регистар трајао више од десет мјесеци, те да се у посредовање у превазилажењу овог проблема активно укључила и Делегација Европске Уније у Босни и Херцеговини.  С тим у вези, Европска комисија је доставила обавијест о одржавању Мисије стручне процјене - Акредитација високошколских установа, која је одржана у периоду 4 - 7. фебруара 2020. године у Сарајеву и Бањој Луци.

Управни одбор Агенције је на 21. редовној сједници сагледао све досадашње активности органа и институција у Републици Српској и констатовао да су предузете све потребне активности за акредитацију два јавна универзитета у Републици Српској у складу са позитивним законским и другим прописима у области обезбјеђења квалитета. Стога тражи од Савјета министара Босне и Херцеговине, да по хитном поступку, обезбиједи законитост у раду и отклони oпструкције од стране Агенције за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета у БиХ.

Такође, констатовано је да јавни универзитети у Републици Српској трпе бројне негативне посљедице у свом раду и функционисању. Стога је неопходно окончати све предузете активности са циљем обезбјеђивања законитог рјешења за упис Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном Сарајеву у Државни регистар.

Сједници Управног одбора Агенције, поред чланова Управног одбора, присуствовали су представници Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Репубике Српске, Универзитета у Бањој Луци, Универзитета у Источном Сарајеву и Агенције за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета БиХ.

 

Управни одбор Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске одржао је 20. редовну сједницу на којој су чланови упознати са више информација које су од значаја за рад Агенције. Посебно су се осврнули на информацију о нацртима Закона о високом образовању Републике Српске и Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању.

Сједници Управног одбора присуствовао је и новоизабрани члан, проф. др Дејан Бокоњић.

Начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу мр Душка Радмановић учествовала је од 11. до 13. децембра у другој у низу радионица у оквиру програма ''Развој вјештина руковођења 2019-2020'' у Букурешту.

Програм организује Европска асоцијација за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA)  и састоји се од три тродневне радионице од којих је прва реализована у сарадњи са Агенцијом за осигурање квалитета и акредитацију Аустрије, а друга у сарадњи са Агенцијом за осигурање квалитета у високом образовању Румуније.

Стручњаци из различитих земаља Европе и свијета са учесницима су обрађивали теме као што су:

  • Актуелни изазови са којима се сусрећу агенције за осигурање квалитета,

  • Развој вјештина управљања у агенцијама за осигурање квалитета – потреба за промјенама,

  • Оквир конкуришућих вриједности (Competing values Framework – CVF) у контексту организационе културе и руководећих улога итд.

Представници Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске представљали су агенцију на Европском форуму квалитета (EQAF 2019) који је одржан у периоду од 21. до 23. новембра 2019. године на TU Berlin (Технички универзитет Берлин). Форум квалитета је окупио 521 учесника из 59 земаља Европе и Азије.

Тема EQAF-a 2019 је била „Подршка друштвеном ангажману високог образовања“.

Кроз учешће у бројним панел дискусијама, радионицама и кроз презентовање радова на разне теме, панелисти и учесници форума су покушали да охрабре на дијалог и изнађу моделе за измјене у поступцима унутрашњег и вањског осигурања квалитета које би довеле до повећања улоге високог образовања у друштвеним токовима и међу заинтересованим странама у друштву.  Такође су презентовани радови и истраживања у овој области као и искуства и праксе развијених земаља.

Поткатегорије