RS HEAA
RS HEAA

Активности

 

Начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу у Агенцији за акредитацију високошколских установа Републике Српске Душка Радмановић учествовала је 17.09.2020. године на састанку који је имао за циљ процјену учинка структуралних пројеката у Босни и Херцеговини финансираних од стране Европске Уније.

Процјену је покренула Иницијатива за подршку експертима у области високог образовања у име Европске Комисије и Извршне агенције за образовање, аудио-визуелне садржаје и културу ЕУ.

Процјена је у првом реду фокусирана на анализу учинка структуралних пројеката у оквиру програма Еразмус + (Erasmus+) изградње капацитета у високом образовању.

Састанак је обухватио разговоре како са представницима високошколских установа тако и са представницима институција надлежних за системе високог образовања у БиХ, те је закључено да структурални пројекти значајно придоносе развоју политика, стратегија, процедура, као и јачању мрежа сарадње академске заједнице.

Радмановић је истакла да је, имајући у виду комплексну административну структуру БиХ, неопходно у структуралним пројектима укључивати као партнере представнике свих нивоа власти, посебно институција надлежних за доношење и реализацију конкретних мјера, како би се осигурала одрживост пројеката.

 

Мрежа агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) одржала је 15.09.2020. године први у низу двомјесечних онлајн састанака представника агенција чланица мреже на тему ''Независност агенција за акредитацију''.

Презентације на тему важности независности агенција за акредитацију припремила је Агенција за квалитет у високом образовању Словеније (NAKVIS), као и кратак преглед историјата NAKVIS-а, структуре агенције, те надлежности и редовних активности.

На стастанку је учествовало 39 представника агенција чланица мреже, а планирано је да нови састанак сличног типа буде одржан у новембру 2020. године.

Представници Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске биле су Душка Радмановић, начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу и Татјана Радаковић, стручни савјетник за акредитацију.

 

Начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић учествовала је у семинару на даљину на тему ''Квалитет подучавања кроз рад – начин да се постигне максимум у струковном високом образовању'' организованом од стране Европске асоцијације високошколских установа (EURASHE).

Семинар је одржан 27. августа са учесницима из бројних земаља Европе. У оквиру семинара између осталог су представљени приручници настали у оквиру пројекта ApprenticeshipQ (AppQ) развијени с циљем да се стекне увид у стање када је у питању квалитет студентске праксе на високошколским установама, те да се корисницима омогући да даље развијају и унапређују ову област.

 

Управни одбор Агенције одржао је 24. редовну сједницу дана 10.9.2020. године, на којој су чланови Управног одбора дали су сагласност на приједлог Статута. Промјене у Статуту које су извршене усклађене су са Законом о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске, а који је ступио на снагу 17.7.2020. године.

Чланови Управног одбора су такође упознати са дешавањима у вези актуелних поступака акредитације високошколских установа и студијских програма у Републици Српској.

Представници Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, Душка Радмановић и Татјана Радаковић, учествовале су у генералној скупштини Мреже агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (CEENQA) 17.07.2020. године.

Генерална скупштина CEENQA ове године је због пандемије проглашене у већини земаља чланица, те отежаних услова путовања, одржана посредством интернет платформи за састанке на даљину.

На скупштини је разговарано о начину рада агенција у условима ванредне ситуације, те искуствима агенција у том погледу. Представници Агенције упознали су присутне са промјенама у процедурама које су прилагођене ванредним ситуацијама, те позитивним утисцима реализације прве надзорне посјете на даљину. Такође је представљен рад на тематској анализи квалитета реализације наставе на даљину на високошколским установама у Републици Српској током посљедњег семестра академске 2019/2020. године. Посебна пажња посвећена је ступању на снагу новог Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске којим Агенција преузима нове надлежности, те прераста у Агенцију за високо образовање.

Подкатегорије