RS HEAA
RS HEAA

Обуке, семинари, радионице ...

Практични семинар ''Креирање и развој студијских програма: Исходи учења и стандарди квалификација''

 
24.11.2015 - 03.12.2015 Практични семинар у организацији Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске у Источном Сарајеву (24.11), Бијељина (26.11) и Бањалуци (3.12) омогућиће размјену пракси и искуства са колегама са универзитета у Републици Српској и Федерацији БиХ, као и универзитета нашег ближег сусједства Србије и Хрватске. На семинарима ће излагати стручњаци који имају дугогодишњу праксу у изради, развоју, мониторингу и унапређењу студијских програма, изради националних квалификацијских оквира, стандарда квалификација и осигурању квалитета у области високог образовања. Брошура за семинар

Искуства Хрватске у дефинисању стандарда квалификација и могућности примјене у БиХ

Реформа студијских програма у свијетлу нових ESG стандарда у EHEA

Искуства у обликовању Стандарда квалификација у пољу машинства у РХ

Креирање студијских програма орјентисаних ка студенту на бази исхода учења и компетенција

 
10.06.2015 - 10.06.2015 На радионици ће бити изложено пет студијских случаја, односно пет студијских програма из различитих научних области и њихова искуства у креирању студијских програма на бази исхода учења и компетенција. Излагачи су Проф. др Дејан Бокоњић - студијски програм Медицина Универзитет у Источном Сарајеву, Проф. др Александар Богданић - студијски програм Комуникација Висока школа ’’Kapa Fi’’ Бања Лука, Проф. др Саша Петковић - студијски програм Економија, Проф. др Биљана Лубарда - студијски програм Биологија и Проф. др Дражен Брђанин - студијски програм Рачунарство и информатика (задњих троје су са Универзитета у Бањој Луци). Радионица ће бити одржана у сали Академије наука и умјетности РС. Стандарди за акредитацију студијских програма - Медицина

ПМФ - Биологија

ЕТФ - рачунарство и информатика

Реформа студијских програма у свјетлу нових ЕСГ стандарда у ЕХЕА

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA