RS HEAA
RS HEAA

Вријеме: 30. септембар 2019. године у 12:00 часова

Мјесто: ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске, Краља Петра I Карађорђевића 78, 
Бања Лука

Организатор: ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске

Вријеме: 26.  јуни 2019. године у 12:00 часова

Мјесто: Влада Републике Српске, Трг Републике Српске 1, Бања Лука

Организатор: Влада Републике Српске, Бања Лука

Вријеме: 16-17. маја 2019. године у 9.00 часова

Мјесто: Национални универзитет "Львівська політехніка", Лавов, Украјина

Организатор: Национални универзитет "Львівська політехніка", Лавов, Украјина

Суорганизатор: ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске