RS HEAA
RS HEAA

Вријеме: 12. септембар 2018. године у 13:00 часова

Мјесто: ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске, Вука Караџића 1, Бања Лука

Организатор: ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске

Вријеме: 18. јули 2018. године у 11:00 часова

Мјесто: ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске, Вука Караџића 1, Бања Лука

Организатор: ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске

Вријеме: 18. јули 2018. године у 10:00 часова

Мјесто: Министарство просвјете и културе, Трг Републике Српске 1, Бања Лука

Организатор: ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске