Вријеме: 27. фебруар 2019. године у 13:00 часова

Мјесто: ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске, Вука Караџића 1, 
Бања Лука

Организатор: ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске