У Агенцији за високо образовање Републике Српске, дана 15.1.2021. године одржана је 25. редовна сједница Управног одбора. Сједници су присуствовали в.д. чланови Управног одбора: проф. др Дејан Бокоњић, проф. др Драшко Маринковић и доц. др Невенко Врањеш, из реда академске заједнице, Саша Тривић, представник привреде и праксе и Филип Матић, представник студената.

За в.д. предсједника Управног одбора Агенције изабран је доц. др Невенко Врањеш.

Чланови Управног одбора Агенције информисани су о пререгистрацији Агенције, усклађивању аката Агенције са Законом о обезбјеђењу квалитета у високом образовању, листи експерата за лиценцирање и актуелним дешавањима у поступку акредитације високошколских установа и студијских програма.