RS HEAA
RS HEAA

Након вишемјесечних поновљених захтјева Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета уписала је Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у Источном Сарајеву  у Државни регистар акредитованих високошколских установа у Босни и Херцеговини (Регистар).

Упис је услиједио након разговора између Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске и Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета, а којем су посредовали стручњаци из TAIEX Mисије стручне процјене - акредитације високошколских установа организоване од стране Европске комисије.

Битно је нагласити да се уписивањем у Регистар успостављен  континуитет  у трајању акредитације високошколских установа  и да студенти неће имати проблема приликом уписа на друге високошколске установе у земљама из региона и Европе, што је такође од важности и приликом учешћа универзитета у пројектима финансираним од стране Европске уније.

Подсјећамо да је застој при упису у наведени Регистар трајао више од десет мјесеци, те да се у посредовање у превазилажењу овог проблема активно укључила и Делегација Европске Уније у Босни и Херцеговини.  С тим у вези, Европска комисија је доставила обавијест о одржавању Мисије стручне процјене - Акредитација високошколских установа, која је одржана у периоду 4 - 7. фебруара 2020. године у Сарајеву и Бањој Луци.

Мисија стручних процјена је механизам путем којег Европска комисија (поред Упитника и консултација), након подношења Захтјева за чланство у ЕУ, прикупља информације о одређеним областима, након чега се сачињава Извјештај о процјени стања у области и усаглашености са ЕУ захтјевима.

Мисија стручне процјене ангажовала је двоје угледних стручњака из области обезбјеђења квалитета у Европској области високог образовања, Марију Вебер (Maria Weber) из Агенције за осигурање квалитета и акредитацију Аустрије и Карла Дитриха (Karl Dittrich) предсједника Европског регистра агенција за осигурање квалитета у високом образовању (EQAR).

Првенствени циљ мисије јесте да институцијама у БиХ, које се баве акредитацијом високошколских установа и студијских програма, обезбиједи подршку и смјернице у осмишљавању, спровођењу и мониторингу процеса акредитације. Извјештај Мисије стручне процјене би требало да обезбиједи јасне препоруке потребне за потпуну дугорочну функционалност система акредитације високошколских установа и студијских програма.

У сврху темељне припреме стручњака, све институције које су учествовале у Мисији стручне посјете имале су задатак да припреме преведену документацију – законе, подзаконске акте, извјештаје и друге релеватне документе.

У Мисији стручне процјене поред тима стручњака учестовали су и представници Европске комсије, Делагације Европске Уније у БиХ, Дирекције за европске интеграције БиХ, Министарства цивилних послова, Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета, Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, кантоналних министарства надлежних за високо образовање из Федерације БиХ, те јавних универзитета у БиХ.

Петочлану делегацију Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске предводила је директор Агенције доц. др Биљана Војводић.

Посљедњег дана трајања Мисије стручњаци су представили прелиминарни извјештај, док се коначан извјештај са детаљним препорукама и смјерницама очекује у наредних 15 дана.