RS HEAA
RS HEAA

Управни одбор Агенције је на 21. редовној сједници сагледао све досадашње активности органа и институција у Републици Српској и констатовао да су предузете све потребне активности за акредитацију два јавна универзитета у Републици Српској у складу са позитивним законским и другим прописима у области обезбјеђења квалитета. Стога тражи од Савјета министара Босне и Херцеговине, да по хитном поступку, обезбиједи законитост у раду и отклони oпструкције од стране Агенције за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета у БиХ.

Такође, констатовано је да јавни универзитети у Републици Српској трпе бројне негативне посљедице у свом раду и функционисању. Стога је неопходно окончати све предузете активности са циљем обезбјеђивања законитог рјешења за упис Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном Сарајеву у Државни регистар.

Сједници Управног одбора Агенције, поред чланова Управног одбора, присуствовали су представници Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Репубике Српске, Универзитета у Бањој Луци, Универзитета у Источном Сарајеву и Агенције за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета БиХ.