RS HEAA
RS HEAA

Начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу мр Душка Радмановић учествовала је од 11. до 13. децембра у другој у низу радионица у оквиру програма ''Развој вјештина руковођења 2019-2020'' у Букурешту.

Програм организује Европска асоцијација за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA)  и састоји се од три тродневне радионице од којих је прва реализована у сарадњи са Агенцијом за осигурање квалитета и акредитацију Аустрије, а друга у сарадњи са Агенцијом за осигурање квалитета у високом образовању Румуније.

Стручњаци из различитих земаља Европе и свијета са учесницима су обрађивали теме као што су:

  • Актуелни изазови са којима се сусрећу агенције за осигурање квалитета,

  • Развој вјештина управљања у агенцијама за осигурање квалитета – потреба за промјенама,

  • Оквир конкуришућих вриједности (Competing values Framework – CVF) у контексту организационе културе и руководећих улога итд.

У обе радионице учесници су имали прилику да интервјуишу директоре агенција Аустрије и  Румуније, као и дио менаџерског тима како би се упознали са стиловима руковођења и организационом културом у наведеним институцијама.

Дио времена у оквиру радионице одвојен је за развој компетенција учесника у области руковођења, као и управљање групним пројектима.

Радмановићева је дио тима за припрему пројекта који се односи на активно укључивање студаната у вањско вредновање квалитета гдје су на примјеру седам агенција направљени прегледи легислатива и процедура које се примјењују у различитим земљама када је у питању ова област.

У програму учествује 24 представника агенција које се баве осигурањем квалитета у високом образовању из 16 земаља Европе.

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске је придружени члан Европске асоцијације за осигурање квалитета у високом образовању ENQA од априла 2018. године и припрема се за вањско вредновање с циљем пуноправног чланства у овој асоцијацији.