RS HEAA
RS HEAA

Представници Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске представљали су агенцију на Европском форуму квалитета (EQAF 2019) који је одржан у периоду од 21. до 23. новембра 2019. године на TU Berlin (Технички универзитет Берлин). Форум квалитета је окупио 521 учесника из 59 земаља Европе и Азије.

Тема EQAF-a 2019 је била „Подршка друштвеном ангажману високог образовања“.

Кроз учешће у бројним панел дискусијама, радионицама и кроз презентовање радова на разне теме, панелисти и учесници форума су покушали да охрабре на дијалог и изнађу моделе за измјене у поступцима унутрашњег и вањског осигурања квалитета које би довеле до повећања улоге високог образовања у друштвеним токовима и међу заинтересованим странама у друштву.  Такође су презентовани радови и истраживања у овој области као и искуства и праксе развијених земаља.

Скуп су заједнички организовали EUA (Европска асоцијација универзитета), ENQA (Европска асоцијација за осигурање квалитета у високом образовању), EURASHE (Европска асоцијација институција у високом образовању) и ESU (Европска унија студената).

Домаћин сљедећег Европског форума квалитета 2020 биће Алто универзитет из финског града Еспо.