RS HEAA
RS HEAA

Управни одбор Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске одржао је 19. редовну сједницу 30. септембра 2019. године. Сједницом је предсједавао предсједник Управног одбора, проф. др Миле Дмичић.

Чланови Управног одбора су упознати са више информација које су од значаја за рад Агенције. Посебно су се осврнули на информацију о дешавањима у вези актуелних поступака акредитације високошколских установа и студијских програма, након чега су донесени одређени закључци.