RS HEAA
RS HEAA

 

У Агенцији је активно настављен рад на унапређењу информационог система. Поред софтверских апликација које су у употреби већ неколико година, Агенција је креирала апликацију којом би се олакшао рад рецензентима приликом писања рецензентских извјештаја за студијске програме за које је високошколска установа поднијела захтјев за акредитацију, а који ће ускоро бити у примјени.