RS HEAA
RS HEAA

Посјета независне Комисије стручњака која врши ревизију, оцјењивање и давање препоруке о акредитацији високошколске установе и студијских програма је трајала три дана, од 28.04.-30.04.2019. године и у том периоду је, у оквиру поступка екстерне евалуације, Комисија имала прилику да на лицу мјеста оцијени квалитет ове високошколске установе и пријављених студијских програма.

Сви налази Комисије, добре стране, слабости и препоруке за унапређење ће бити саставни дио финалног извјештаја о акредитацији који ће такође садржати и препоруку Комисије о исходу поступка акредитације.