У периоду од 22.-23.4.2019. године Комисија за оцјењивање, ревизију и давање препоруке о акредитацији високошколске установе и студијских програма је била у посјети Високој школи „Banja Luka College“. Комисија је разговарала са представницима руководства Високе школе „Banja Luka College“, службама Високе школе, представницима тима за квалитет и самоевалуацију, наставним особљем и студентима пријављених студијских програма, тимом за међународну сарадњу, представницима алумни асоцијације, представницима тржишта рада те посјетила ресурсе високошколске установе.

Након завршене посјете Комисија је руководству установе представила прелиминарне налазе и дала препоруке за унапређења, а сви детаљи ће се наћи у финалном Извјештају о екстерној евалуацији високошколске установе и студијских програма.