У склопу припреме Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске (Агенција) за пуноправно чланство у Европској асоцијацији за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA) 31.05.2019. године обављена је једнодневна надзорна посјета с циљем праћења реализације препорука датих у извјештају комисије стручњака из 2017. године.

Надзорну посјету обавили су Стивен Џексон (Stephen Jackson) и Ђурђица Драгојевић, двоје од четворо чланова комисије стручњака која је 2017. године посјетила Агенцију и написала извјештај о усклађености рада Агенције са Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у Европском простору високог образовања (ЕСГ), те дала препоруке за унапређење.

Током посјете Џексон и Драгојевић обишли су нове просторије Агенције, те разговарали са члановима Управног одбора Агенције, као и руководством и запосленима у Агенцији на тему акредитације студијских програма, укључености студената у осигурању квалитета, процедурама за приговор и жалбе, независности рада Агенције, тематским анализама процеса акредитације и система високог образовања, ресурсима, интерном осигурању квалитета и другим темама од значаја за рад Агенције.

Општи утисак надзорне посјете јесте да је у међувремену остварен значајан напредак, те да су, у релативно кратком временском року, реализоване готово све препоруке ENQA комисије стручњака.

Надзорна посјета има за циљ да помогне Агенцији да представи започете и реализоване активности на потпуном усклађивању свог дјеловања са ЕСГ чиме се стварају претпоставке за успјешно остваривање пуноправног чланства у ENQA.