RS HEAA
RS HEAA

На Економском факултету Брчко Универзитета у Источном Сарајеву (УИС) 3. и 4. априла одржана је завршна конференција међународног ERASMUS+ пројекта „Јачање интернационализације у високом образовању у БиХ“ (Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Education – STINT).
Састанку су присуствовали представници свих јавних универзитета у БиХ, представници Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, Федералног министарства образовања и науке, Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине, Центра за информисање и признавање квалификација, као и велики број декана и продекана са факултета Универзитета у Источном Сарајеву са студентима.

Присутни су били и представници универзитета из Европске уније, координаторски КУ Леувен Универзитет и представници са Политехничког Универзитета у Порту, као и представници Европске делегације у БиХ, ERASMUS+ националне канцеларије БиХ, као и градоначелник Брчког и шеф одјељења за образовање Брчко дистрикта.
Представљени су резултати троипогодишњег пројекта који су у цјелини допринијели бољој интернационализацији и повећаној свијести о повезивању са признавањем квалификација из области високог образовања. Сви јавни универзитети су провели анализу стања ових сектора на свим својим факултетима и академијама, анализирали детаљно интернационализацију и признавање квалификација, те на тај начин процијенили своје интерне снаге и слабости, али и анализирали пријетње и могућности из вањског окружења. Све ово је омогућило израду Стратегије интернационализације на сваком јавном универзитету које су биле у широј расправи, и на крају усвојене од стране сената универзитета. Израђен је Модел за признавање квалификација усклађен са Лисабонском конвенцијом о признавању и UNESCO препорукама за признавање квалификација, у складу са којим су сви јавни универзитети ускладили своју институционалну регулативу. У оквиру пројекта омогућена је обука више од 230 представника стручног особља које се бави признавањем квалификација, не само јавних него и приватних универзитета.
Сваки јавни универзитет је путем заједнички проведене набавке добио опрему у виду компјутера и практичних рачунарских елемената које су инсталиране на различитим факултетима у циљу јачања информатизације особља и студената.
Усклопу пројекта за комисије стручњака за акредитацију израђен је и Водич за оцјену квалитета интернационализације током процеса акредитације у коjeм су сви БиХ критеријуми за акредитацију упоређени са методологијом Европског конзорцијума за акредитацију (ECA), како би били усаглашени са европским правилима у овој области. Пројекат је кроз различите активности допринио изради различите недостајуће регулативе у области међународне сарадње, организацији округлих столова, расправа, организацији међунарoдних догађаја, покретањем језичких центара, отварањем Фондације за развој међународне сарадње особља и студената у Федерацији БиХ, покретањем конференције Интернационализација – изазови у високом образовању на простору Републике Српске, организацији staff week догађаја, инфо дана.
Пројекат је подржан и од стране Ректорске конференције Босне и Херцеговине путем потписивања заједничке декларације о интернационализацији.
Пројекат је генерално оцијењен као врло успјешан пројекат који је реализовао више структурних мјера које утичу на реформу високообразовног процеса у Босни и Херцеговини у складу са „Приоритетима за развој високог образовања у БиХ 2016-2026“, а нарочито укључујући стратегијске документе у области високог образовања постављених у стратегији развоја образовања Републике Српске 2016-2021 и стратешким правцима развоја високог образовања у Федерацији БиХ 2012-2022.