RS HEAA
RS HEAA

Начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић учествовала је у раду 9. Форума чланица Европске асоцијације за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA) који је одржан у Талину, Естонија, од 25. до 26. априла 2019. године. Састанак је одржан у организацији Агенције за квалитет у високом и средњем стручном образовању Естоније (ЕККА).

Форум је био посвећен актуелним питањима из области високог образовања у Европском простору високог образовања, а посебне дискусије биле су посвећене питањима екстерне евалуације агенција за осигурање квалитета, те Стратешком плану ENQA за период 2021-2025.

Агенција за акредитацију високошколских установа придружени је члан ENQA од 2018. године и у поступку је припреме за стицања статуса пуноправног члана.

Током састанка остварен је низ контаката са агенцијама из других земаља као што су Пољска, Шпанија, Белгија и Холандија чиме се стварају услови за преузимање добрих европских пракси из земаља комплексног уређења.

 

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Партнери