RS HEAA
RS HEAA

Сагласно члану 12, став 1, тачка 17. и члана 19, став 1, тачка 7. Закона о високом образовању Национални савет је на својој сједници од 28. фебруара 2019. године донио одлуку о објављивању поновљеног јавног позива за пријављивање кандидата са страних високошколских установа за рецензенте у поступку акредитације високошколских установа у Републици Србији, као и да се позив објави на званичној страници Националног савета. 

Више о начину пријављивања можете прочитати овдје.