RS HEAA
RS HEAA

 

Екстерна евалуација Универзитета Синергија и 8 пријављених студијских програма завршена је 19.4.2019. године. Комисија домаћих и међународних стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији разговарала је са представницима руководства Универзитета Синергија, службом универзитета, представницима тима за квалитет и самоевалуацију, наставним особљем и студентима пријављених студијских програма, тимом за међународну сарадњу, представницима алумни асоцијације, представницима тржишта рада и дала начелне препоруке за унапређење рада у наредном периоду.

У наредних мјесец дана ће бити завршен извјештај Комисије стручњака и  познат исход екстерне евалуације Универзитета Синергија и 8 пријављених студијских програма.