У периоду од 10.-12.4.2019. године извршена је екстерна евалуација Универзитета за пословне студије и пријављених студијских програма. Четворочлана Комисија за оцјењивање, ревизију и давање препоруке о акредитацији високошколске установе и студијских програма је разговарала са представницима руководства Универзитета за пословне студије, службом универзитета, представницима тима за квалитет и самоевалуацију, наставним особљем и студентима пријављених студијских програма, тимом за међународну сарадњу, представницима алумни асоцијације, представницима тржишта рада те посјетила ресурсе високошколске установе.

Након завршене посјете Комисија ће финализирати извјештај о екстерној евалуацији високошколске установе и студијских програма те дати препоруку о исходу акредитације.