RS HEAA
RS HEAA

Комисија домаћих и међународних стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији протеклих дана одржала је низ састанака са представницима менаџмента високошколске установе, тимом за квалитет, тимом за израду самоевалуационог извјештаја, наставницима, административним особљем, студентима и другим заинтересованим странама високошколске установе са циљем екстерне евалуације Универзитета у Бањој Луци, као и 16 пријављених студијских програма. Посјета Универзитету званично је завршена 14.3.2019. године читањем прелиминарног извјештаја руководству Универзитета у Бањој Луци. 

У наредних  неколико дана биће завршен извјештај Комисије стручњака, након чега ће бити познат исход екстерне евалуације Универзитета у Бањој Луци и 16 студијских програма.