RS HEAA
RS HEAA

Комисија домаћих и међународних стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији завршила је 13.03.2019. године екстерну евалуацију Универзитета у Источном Сарајеву (УИС) и 12 пријављених студијских програма, те дала начелне препоруке за унапређење рада у наредном периоду.
С обзиром да ово није први поступак екстерне евалуације ове високошколске установе, Комисија стручњака која је посјетила Универзитет у Источном Сарајеву је могла да се увјери у опредјељеност ка расту и развоју културе квалитета ове високошколске установе и студијских програма.

Предмет евалуације је била испуњеност високих стандарда важећих у европском простору високог образовања како за установе тако и за студијске програме који су прошли и претходну стручну провјеру кроз поступак рецензирања. Тиме је и званично поступак акредитације студијских програма у Републици Српској ушао у завршну фазу.
У наредних неколико дана ће бити завршен извјештај Комисије стручњака и биће познат исход екстерне евалуације Универзитета у Источном Сарајеву и 12 пријављених студијских програма.