RS HEAA
RS HEAA

Шеф Делегације и специјални представник Европске уније у БиХ Ларс-Гунар Вигемарк позвао је на заједнички састанак директора Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске доц. др Биљану Војводић и директора Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета проф. др Енвера Халиловића.

Састанак је одржан 28.02.2019. године у просторијама Делегације Европске уније у Бањој Луци. На састанку је било ријечи о ситуацији у којој с налазе високошколске установе које се налазе у поступку реакредитације с обзиром на њихову подобност за учешће у ERASMUS+ програмима, као и начинима за превазилажење настале ситуације.  

Начелно је договорено да се уложи максималан напор обе агенције како би се процес реакредитације завршио до 31.03.2019. докад је рок који је дала Европска комисија да поступци реакредитације буду завршени и установе уписане у регистар акредитованих високошколских установа БиХ. У том смислу, Делегација Европске уније је изразила спремност да пружи сву могућу подршку постизању заједничког циља.