RS HEAA
RS HEAA

Директор Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, доц. др Биљана Војводић састала се са секретаром Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку дјелатност АП Војводине, Републике Србије, проф. др Зораном Милошевићем како би разговарали о различитим облицима сарадње у области високог образовања између Републике Српске и АП Војводина.

На састанку је такође било ријечи о пројекту „Јединствени информациони систем за подршку пословним процесима Агенције за акредитацију у високом образовању Републике Српске“ финансираном од стране Покрајинског секретаријата који је већ у фази реализације.

Носилац овог пројекта је Факултет техничких наука Нови Сад, а пројекат има за циљ успостављање иформационог система који ће унаприједити рад Агенције. Информациони систем ће створити претпоставке за креирање платформе за онлајн пријављивање екстерне евалуације високошколских установа, формирање референтне базе података акредитованих студијских програма према стандардима за акредитацију и формирање модела политика за упоредну анализу система квалитета у високом образовању између АП Војводине и Републике Српске.