RS HEAA
RS HEAA

 

Чланови Управног одбора Агенције  разматрали су нацрт Статута Агенције и нацрт Кодекса пословне етике, усвојили Критеријуме за избор рецензената и Листу кандидата за рецензента.

Сједници Управног одбора присуствовао је и новоизабрани члан, студент Срђан Каран.