RS HEAA
RS HEAA

Проф. др Миле Дмичић

 

Проф. др Миле ДмичићРођен је 1948. године. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Сарајеву. Магистарски рад на тему “Остваривање друштвене улоге Социјалистичког савеза радног народа Југославије као фронта у јавном информисању” одбранио је 1989. године на Факултету политичких наука Универзитета у Сарајеву. Докторску дисертацију под називом „Правни аспекти изборног система у парламентарној демократији“ одбранио је 1999. на Правним факултету Универзитета у Бањој Луци.

Ужа научна област: Уставно право

Специјалност: Уставно право, упоредни уставни и политички системи, законодавна, извршна и судска власт, уставност и законитост, изборно и парламентарно право, уставно судство, права и слобода човјека и грађанина

На Правном факултету Универзитета у Бањој Луци од 1995. године био је у својству вишег асистента на предметима Уставно право и Упоредни политички системи, од 2000.  у звању доцента и од 2005. ванредног професора на основном предмету Уставно право, а од школске 2009/10. је редовни професор за предмет Уставно право и на изборном предмету Изборно и парламентарно право на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци и Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Био је професор на предмету Упоредни политички системи и Људска права и слободе на Филозофском факултету и Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци, и професор на предмету Уставно право и Људска права и слободе на Високој школи унутрашњих послова, као придруженој чланици Унверзитета у Бањој Луци. Био је руководилац постдипломског студија "Уставноправне науке" на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци. 

Радио у највишим државним органима и у органима друштвено-политичких и друштвених организација раније СР БиХ и Југославије. Био је  савјетник, шеф Кабинета, замјеник и вршилац дужности генералног секретара Предсједништва СР БиХ и предсједника Републике Српске, савјетник предсједника Народне скупштине Републике Српске, секретар Основног суда у Бањој Луци, начелник и помоћник директора Републичке управе царина и секретар Уставног суда Републике Српске.

Био је предсједник Комисије Владе Републике Српске за информисање и признавање докумената из области високог образовања, предсједник Управног одбора Универзитета у Бањој Луци, чији је и сада члан. Члан је Комисије за полагање правосудног испита Републике Српске, члан Републичке комисије за полагање стручних испита радника органа државне управе. Генерални секретар је Удружења правника Републике Српске и члан Предсједништва Савеза Удружења правника Републике Србије и Републике Српске.

Објавио је, као аутор и као коаутор 13 књига, монографија, приручника, коментара, те више десетина стручних радова, приказа, осврта. Члан је савјета, уређивачких и издавачких одбора и редакција више часоиса и рецензент више уџбеника, књига и радова из области Уставноправних наука. Учествовао је у раду више међународних научних и стручних пројеката и скупова.

Носилац је више ордена и других друштвених признања.