Доц. др Синиша Берјан

 

Доц. др Синиша БерјанРођен је 1979. године. Дипломирао је на Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2005. године, а магистрирао 2009. године и докторирао 2014. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Болоњи (Италија).

Обавља функцију проректора за науку, истраживање и развој на Универзитету у Источном Сарајеву и руководилац Катедре за агроекономију и рурални развој на Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву.

Регионални предсједник Међународне асоцијације за заштиту животне средине и рурални развој са сједиштем у Јапану (International Association of Environmental and Rural Development – ISERD). Члан ЕУ Програмског комитета Храна, Пољопривреда, Рибарство и Биотехнологија из Републике Српске у „ХОРИЗОНУ 2020 – оквирни програм Европске Уније за истраживање и иновације 2014-2020“.

Објавио преко 130 научних радова националног и међународног карактера у часописима и тематским зборницима, и учествовао у раду бројних научних и стручних скупова у земљи и иностранству.
Члан редакције и/или научног одбора више међународних часописа (AGROFOR International Journal, International Journal „Agriculture and Forestry““, Perm Agrarian Journal, International Journal of Environmental and Rural Development – IJERD; Journal of Central European Agriculture – JCEA itd.). Стручно се усавршавао у Норвешкој, Италији и Русији. Генерални секретар Организационог одбора Међународног пољопривредног симпозијума „ AGROSYM “. Члан Европског тима за предузетништво у Републици Српској. Учествовао у више националних и међународних пројеката (ИПА, ТЕМПУС, ФАО / СВГ, ЕРАСМУС +) као координатор или члан пројектног тима. Активно говори енглески и италијански језик.