RS HEAA
RS HEAA

Проф. др Драшко Маринковић

 

Проф. др Драшко Маринковић Рођен 19.03.1974. године у Прњавору. Редован студиј географије завршио 1998. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци, а за постигнуте резултате добио признање „Златна плакета Универзитета“. Постдипломске студије завршио 2001. године одбраном магистарског рада под насловом: „Дневне миграције становништва општине Прњавор“. Докторску дисертацију под насловом: „Избјеглиштво – специфичан вид миграција становништва Републике Српске у периоду 1991-2001.“ одбранио 2004. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци.

Од 1999. године стално запослен на Универзитету у Бањој Луци. Биран у сва сарадничка и наставничка звања, а од 2015. године изабран у звање редовни професор. Наставу изводи на ужим научним областима Друштвена географија и Демографија на првом и другом циклусу студија на Природно-математичком факултету и Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци.

Од 2010. године обавља дужност Шефа катедре за друштвену географију и демографију на Природно-математичком факултету. Од 2016. године члан је Сената Универзитета у Бањој Луци и Управног одбора Агенције за акредитацију високошколских установа у Републици Српској. У периоду 2008-2016. године у два мандата обављао функцију проректора за кадровске и материјалне ресурсе Универзитета у Бањој Луци. У периоду 2007-2008. године био продекан Природно-математичког факултета у Бањој Луци. Дугогодишњи члан Одбора за репродуктивно здравље и демографију у Академији наука и умјетности Републике Српске, Савјета за демографску политику Републике Српске, Друштва демографа Србије, Српског географског друштва и Географског друштва Републике Српске. Предсједник Центра за демографска истраживања у Бањој Луци.

До сада написао и објавио више од 50 научних радова, девет научних књига (три као аутор и шест као коаутор) и два уџбеника (коаутор). Са рефератима и саопштењима учествовао на бројним Научно-стручним скуповима, симпозијумима и конференцијама код нас и у иностранству. Као руководилац за област демографије учествовао у изради Стратегије развоја Републике Српске 2011-2015. године и Просторног плана Републике Српске до 2025. године. Члан Стручне редакције за област демографије и статистике у припреми и изради Енциклопедије Републике Српске.