Newsletter #3

децембар 2011. године

Одржан Други састанак Акредитацијског форума

Бања Лука, 23.12.2011.

У организацији Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске и Министарства просвјете и културе Републике Српске, 21. децембра је одржан Други састанак Акредитацијског форума са главном темом ‘’Интерно обезбјеђење квалитета у високошколским установама Републике Српске’’. Акредитацијски форум основан је у јулу 2011. године и чине га истакнути стручњаци из области осигурања квалитета у високом образовању.

Састанку је присуствовало више од 60 представника готово свих високошколских установа у Републици Српској као и бројни представници других институција из области високог образовања.

Скуп је посвећен интерном обезбјеђењу квалитета као основном предуслову приступа акредитацији посебно имајући у виду чињеницу да је највећи број високошколских установа у фази припреме апликационог обрасца за приступ акредитацији.

У уводном обраћању министар просвјете и културе Републике Српске Антон Касиповић говорио је о активностима које су претходиле увођењу система осигурању квалитета у високошколским установама Републике Српске посебно нагласивши ефекте Уредбе о минималним условима за почетака рада високошколских установа, као и процедуру лиценцирања коју је на основу ових резултата Министарство просвјете и културе спровело.

Гост скупа био је директор (EQAR, European Quality Assurance Register for Higher Education) Европског регистра агенција за осигурање квалитета Колин Тук (Colin Tück) који је говорио о перспективама прикључивања Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске овој асоцијацији.

Он је између осталог представио и услове прикључивања EQAR-у као и земље чије агенције су већ чланице, посебно нагласивши важност Европских стандарда и смјерница за осигурање квалитета у европској области високог образовања (ESG).

О процедури приступа акредитацији и предвиђеном току процеса, као и досадашњим активностима Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске говорила је руководилац Одјељења за обезбјеђење квалитета и међународну сарадњу у Агенцији Душка Радмановић.

Предсједник Акредитацијског форума Проф. др Петар Марић представио је систем интерног обезбјеђења квалитета на примјеру Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, док је члан Акредитацијског форума Проф. др Здравко Тодоровић говорио о процедури за обезбјеђење квалитета студијских програма на примјеру студијских програма економија и менаџмент. О искуствима у успостављању система интерног осигурања квалитета у комплексним високошколским установама на примјеру Универзитета у Источном Сарајеву, говорио је координатор за осигурање квалитета Ненад Марковић.

Повратак на врх

Запримљена прва пријава за акредитацију

Бања Лука, 31.12.2011.

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске запримила је 29. децембра 2011. године прву пријаву за акредитацију од стране Универзитета за пословни инжењеринг и менаџмент Бањалука. У току је поступак преиспитивања приспјеле документације, њеног кориговања и провјере испуњености предуслова за приступ акредитацији службеним путем, након чега ће услиједити припремање уговора између Агенције и ове високошколске установе. Увјерења смо да је један од разлога приспијећа прве пријаве за акредитацију у 2011. години и низ консултативних састанака које је Агенција одржала са Универзитетом за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука почевши од септембра 2011. године па надаље.

Агенција у наредном периоду до краја првог квартала 2012. године очекује и друге пријаве високошколских установама са којима обављамо консултације у вези са припремним активностима за приступање процесу акредитације.

Повратак на врх

Одржани консултативни састанци са БЛЦ, НУБЛ, УПС и КФ

Бања Лука, 18.01.2012.

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске одржала је у првој половини јануара 2012. године консултативне састанке са представницима Бањалука колеџа, Независног универзитета Бања Лука, Универзитета за пословне студије Бања Лука, те Комуниколошког колеџа - Капа Фи. Састанци су били посвећени дефинисању ходограма активности које претходе предавању пријаве за акредитацију, те разрјешавању дилема и недоумица у овом процесу. Такође је предмет разговора био и апликациони образац, те начин попуњавања обрасца. С тим у вези, увјерења смо да ускоро можемо очекивати и пријаве од стране ових високошколских установа.

Повратак на врх

Newsletter #2

новембар 2011. године

Отворена Facebook страница Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске

Бања Лука, 20.11.2011.

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске однедавно је отворила и свој Facebook профил на којем објављује кратке информације о својим активностима. Facebook профил усмјерен је ка свим заинтересованим корисницима, а посебно ка студентској популацији међу којима је доста корисника ове друштвене мреже. Вјерујемо да ћемо на овај начин важност процеса акредитације и успостављања система квалитета приближити и студентима.

Агенција одржала консултативне састанке са високошколским установама

Бања Лука, 10.11.2011.

Делегација Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске на челу са в.д. директором Проф. др Мирославом Бобреком одржала је у протеклом периоду консултативне састанке са осам високошколских установа.

Састанци су одржани са Универзитетом у Бањој Луци, Универзитетом за пословне студије Бања Лука, Универзитетом за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука, Независним универзитетом Бања Лука, Слобомир П универзитетом Бијељина, Универзитетом Синергија Бијељина, те високим школама Капа Фи Бања Лука и Прометеј Бања Лука.

В.Д. директор Агенције је високошколским установама представио процедуру акредитације високошколских установа која акредитацију види као процес од три фазе од којих је прва интерно обезбјеђење квалитета унутар установе, друга екстерна евалуација од стране независне комисије стручњака, а трећа издавање рјешења о акредитацији и упис у регистар акредитованих установа.

С обзиром да су све установе са којима су одржани састанци тренутно у првој фази - интерном осигурању квалитета, овој области је посвећена посебна пажња.
Будући да су све установе изразиле спремност да у наредном периоду приступе акредитацији, руководилац Одјељења за обезбјеђење квалитета и међународну сарадњу у Агенцији Душка Радмановић детаљно је представила апликациони образац за приступ акредитацији.

Образац је у потпуности усклађен са међународним стандардима, као и критеријумима за акредитацију на ниову БиХ, те предвиђа да установе све потребне податке у оквиру обрасца обезбиједе путем линкова на документе који садрже податке у вези са захтјевима стандарда и критеријума.

Посјећене установе очекују да у наредних неколико мјесеци изврше све предрадње неопходне за предавање апликационог обрасца, а Агенција је већ одржала и прве консултације за попуњавање обрасца и припрему документације.

Ступио на снагу нови Закон о високом образовању

Бања Лука, 11.11.2011.

У Републици Српској је ступио на снагу Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 104/11).

Новим Законом предвиђен је и начин организовања Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске као јавне установе коју оснива Влада, као и начин именовања директора, замјеника директора и управног одбора Агенције.

Повратак на врх

Newsletter #1

август 2011. године

Почео процес акредитације високошколских установа

Бања Лука, 11.08.2011.

Након проведених јавних консултација са академском заједницом и другим заинтересованим странама, Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске припремила је процедуру за акредитацију високошколских установа и студијских програма које изводе (vidi link). Како је Статутом Агенције прописано да опште акте којима се прописује акредитација усваја Управни одбор Агенције, процедура ће бити стављена на дневни ред Управног одбора, те након усвајања објављена у Службеном гласнику Републике Српске.

С обзиром на чињеницу да самом подношењу апликације за акредитацију претходи низ активности на интерном обезбјеђењу квалитета у оквиру високошколске установе, објављивањем процедуре на интерент страници Агенције стичу се услови за несметано отпочињање процеса акредитације. Процедура такође садржи и низ пратећих докумената у оквиру којих су детаљно дефинисани критеријуми акредитације, а два основна услова приступа акредитацији јесу легитимност установе и постојање успостављеног и документованог система квалитета који се проводи у пракси. Сви пратећи документи, укључујући образац за апликацију, такође ће бити доступни на интернет страници Агенције. Имајући у виду да је један од циљева акредитације препознавање високошколских установа и њихових програма у европском простору високог образовања, процедура је заснована на документу ''Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у европском простору високог образовања'' (European standards and guidelines for quality assurance in higher education area – ESG, ЕNQA, 2009 – http://www.enqa.eu/).

Акредитација је добровољна, те свака високошколска установа сама одлучује када ће се пријавити за акредитацију, као и које студијске програме ће пријавити за акредитацију, стога се не може говорити о роковима за окончање процеса акредитације. Такође, акредитоване установе биће у обавези да изврше реакредитацију да би задржале свој статус у погледу акредитације. Цијена акредитације зависиће од саме пријаве високошколске установе, односно од тога колико и које студијске програме пријави за акредитацију, али је важно нагласити да је Агенција у суштини непрофитабилна установа, те ће цијена директно зависити од трошкова акредитације (према комисији стручњака итд).

Успостављен Акредитацијски форум

Бања Лука, 11.08.2011.

Акредитацијски форум чини неформална група стручњака са референцама у области обезбјеђења квалитета у високом образовању. Акредитацијски форум броји 21 члана и има веома значајну улогу у стручном погледу за рад Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске. Конститутивни састанак Акредитацијског форума одржан је 7. јула када је за предсједника Форума једногласно изабран Проф. др Петар Марић, Болоња експерт и члан Скупштине EQAR-a (European quality assurance register). Kako би обезбиједили што ефективнију подршку високошколским установама у процесима унапређења квалитета, чланови Форума ће препоручити програме обуке кадрова који су одговорни или оперативно учествују у успостављању и унапређењу система обезбјеђења квалитета у високошколским установама. Ови програми у будућности треба да прођу формални процес одговарајуће домаће и међународне верификације (акредитације) и реализоваће се у координацији са Агенцијом за акредитацију ВШУ РС.

Повратак на врх