RS HEAA
RS HEAA

Регистар акредитованих високошколских установа у Републици Српској

Рб. Назив високошколске установе WEB сајт установе Број рјешења Датум акредитације Датум реакредитације Извјештај
1. Универзитет за пословне студије Бања Лука http://www.univerzitetps.com 49/13 27.02.2013 27.02.2018
Установа у поступку реакредитације.
2. Висока школа Banja Luka College http://www.blc.edu.ba 48/13 27.02.2013 27.02.2018
Установа у поступку реакредитације.
3. Независни универзитет Бања Лука http://www.nubl.org 76/13 28.03.2013 28.03.2018
Установа у поступку реакредитације.
4. Универзитет у Источном Сарајеву http://www.ues.rs.ba 77/13 01.04.2013 01.04.2018
Установа у поступку реакредитације.
5. Универзитет у Бањој Луци http://www.unibl.org 178/13 15.08.2013 23.04.2018
Установа у поступку реакредитације.
6. Висока школа за услужни бизнис Источно Сарајево - Соколац http://www.vub.edu.ba 69-2/12 27.02.2014 27.02.2019
7. Универзитет синергија, Бијељина http://www.sinergija.edu.ba 203-6/12 18.03.2014 18.03.2019
8. Комуниколошки колеџ у Бањалуци, Капа Фи http://kapafi.com/kf 100-12/13 19.03.2014 19.03.2019
9. Слобомир П Универзитет http://spu.ba 85-8/14 26.12.2014 21.01.2020
10. Паневропски универзитете Апеирон, Бања Лука http://www.apeiron-uni.eu 01/1.3.74/16 23.03.2016 24.03.2021
11. Висока школа ПРИМУС, Градишка http://primus-gradiska.org 01/1.3.78/16 28.03.2016 28.03.2021
12. Висока школа за примјењене и правне науке ''Прометеј'' Бања Лука http://www.prometejbl.edu.ba 01/1.3.107/16 18.04.2016 18.04.2021
13. Висока пословно техничка школа Добој http://www.vpts-doboj.info 01/1.3.153/17 04.10.2017 04.10.2022
14. Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука http://univerzitetpim.com 01/1.3.152/17 04.10.2017 04.10.2022