Акредитацијски форум

Седми Акредитацијски форум Агенције за акредитацију ВШУ РС

 

Дана, 7.12.2017. године одржан је седми Акредитацијски форум, у сарадњи са Савјетом за развој високог образовања и осигурање квалитета РС, у сали Универзитета за пословне студије.
Том приликом директор Агенције за акредитацију ВШУ РС, проф. др Мирослав Бобрек уручио је увјерења о акредитацији представницима двије акредитованe високошколскe установe у Републици Српској: Универзитету за пословни инжењеринг и менаџмент и Високој пословно техничкој школи Добој.
На форуму је било ријечи о вањској евалуацији Агенције, препорукама за унапређење, методологији акредитације студијских програма, писању самоевалуационих извјештаја, ревизији и рецензији студијских програма као кључни алати евалуације, финансијским захтјевима акредитације студијских програма, значајнијој улози самоевалуације.
Акредитацијском форуму су присуствовали представници Савјета за развој високог образовања и осигурање квалитета РС, као један од организатора скупа, представниcци Академије наука и умјетности, представници високошколских установа, представници Уније студената РС, као и остале заинтересоване стране.
Дефинисан је сет закључака који можете преузети овдје.

Шести Акредитацијски форум Агенције за акредитацију ВШУ РС

 

Шести Акредитацијски форум организован je у сарадњи са Савјетом за развој високог образовања и осигурање квалитета РС и одржан је 23.11.2016. године у просторијама Академије наука и умјетности РС. На форуму је било ријечи о могућности примјене различитих инструмената обезбјеђења квалитета у високом образовању, лиценцирању као почетној акредитацији те управљању перформансама високошколских установа у функцији минималних стандарда у високом образовању. Акредитацијском форуму су присуствовали представници Министарства просвјете и културе РС, представници Савјета за развој високог образовања и осигурање квалитета РС, као један од организатора скупа, представници високошколских установа, представници Уније студената РС, Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ као и остале заинтересоване стране.
Дефинисан је сет закључака који можете преузети овдје.

Закључци са Првог акредитацијског форума Републике Српске одржаног 07.07.2011. у Бањалуци

 

 1. ОСНИВАЊЕ АКРЕДИТАЦИЈСКОГ ФОРУМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 2. Иницијално чланство у Акредитацијском форуму утврђено је претходном поступку међусобног препознавања и признавања експерата и стручњака са искуством у области обезбјеђења квалитета високог образовања, а на основу њихове сагласности и спремности да своја знања и искуства ставе на располагање академској заједници Републике Српске. У наредној табели наводе се иницијални чланови који имају задатак да, у складу са Статутом Агенције, донесу Пословник о раду, да планирају будуће активности, као и да утврде критерије и поступак будућег пријема у чланство Форума.

 3. ПРЕДСЈЕДНИК ФОРУМА
 4. За предсједника Акредитацијског форума једногласно је изабран проф. др. Петар Марић, Болоња експерт и члан Скупштине EQAR-a (европски регистар обезбјеђења квалитета).

 5. ПРОЦЕДУРЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
 6. Разматрајући структуру процеса акредитације високошколских установа у Републици Српској, констатовано је да је предложена структура у претходним активностима у значајној мјери усаглашена са представницима академске заједнице и надлежним институцијама у РС и БиХ, те да представља добру основу за израду процедура акредитације усаглашених са захтјевима европских стандарда у овој области.
  Чланови Форума ће наставити са консултацијама и учествовати у креирању коначног текста процедура, како би Агенција могла да их усвоји до 15. августа 2011. год., чиме би се остварили сви предуслови за почетак акредитације високошколских установа у Републици Српској.

 7. ИНТЕРНО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
 8. У претходних неколико година, кроз активности Савјета за развој високог образовања и осигурање квалитета, те учешће јавних високошколских установа у ТЕМПУС пројектима, створен је довољан ниво знања и искустава за успостављање система интерног обезбјеђења квалитета у високошколским установама. Додатним консултацијама са члановима Савјета, Форума и другим експертима у овој области, високошколске установе ће кроз фазу ПРИПРЕМНИХ АКТИВНОСТИ систематизовати и унаприједити своје процедуре интерног обезбјеђења квалитета како би се обезбиједило ефективно и ефикасно провођење процеса акредитације.
  У овом циљу високошколским установама су на Форуму понуђени документи: Чек листа – алат за провођење самоевалуације и Критерији подобности за акредитацију који ће такођер бити предмет наредних расправа и консултација.

 9. ОБУКА КАДРОВА ЗА КВАЛИТЕТ
 10. Са циљем обезбјеђења ефективније подршке високошколским установама у процесима унапређења квалитета, чланови Форума ће препоручити програме обуке кадрова који су одговорни или оперативно учествују у успостављању и унапређењу система обезбјеђења квалитета у високошколским установама. Ови програми у будућности треба да прођу формални процес одговарајуће домаће и међународне верификације (акредитације) и реализоваће се у координацији са Агенцијом за акредитацију ВШУ РС.

Комисија за закључке:

Проф. др Петар Марић
Проф. др Мирослав Бобрек
Проф. др Здравко Тодоровић

Циљеви Акредитацијског форума

На путу ка извршавању мисије Агенције на унапређењу квалитета високог образовања у Републици Српској, значајну улогу у стручном погледу има Акредитациjски форум као неформална група стручњака са референцама у области обезбјеђења квалитета у високом оразовању. Према нашим, до сада расположивим информацијама, препознали смо одређени број истакнутих експерта у овој области и зaмолили их да своја знања и искуства, кроз рад Акредитацијског форума, ставе на располагање академској заједници Републике Српске.
На првом, конститутувном састанку Акредитацијског форума разговараће се о актуелним питањима предстојеће акредитације у високом образовању Републике Српске према сљедећем дневном реду:

 1. Договор о начину функционисања Акредитацијског форума
 2. Процес акредитације високошколских установа у Републици Српској
 3. Предакредитацијске активности високошколсих установа

Агенција ће обезбиједити уводничаре и модераторе за планиране теме.
Састанак је планиран је за четвртак, 07.07.2011., а одржаће се у конференцијској сали Владе Републике Српске (приземље), са почетком у 10:00 часова.

novosti

Везани документи

 

Механизам међународног признавања ВШУ

Бања Лука, 05. јули 2011.

Шематски дијаграм међународног признавања високошколских установа.

Документ је у Microsoft Word формату.