Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске и Савјет за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета Републике Српске организују седми Акредитацијски форум, на тему:

НОВИ ПРАВЦИ У АКРЕДИТАЦИЈИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА


Форум ће бити одржан 7.12.2017. године, са почетком у 10 часова, у просторијама Универзитета за пословне студије, ул. Јована Дучића 23а, Бања Лука. С обзиром на практичне захтјеве за реализацију насловне теме, овогодишњи Акредитацијски форум ће бити одржан у форми округлог стола, односно разговора учесника о искуствима у припреми за акредитацију судијских програма и препорукама за побољшање система квалитета, проистеклим из вањске евалуације Агенције од стране Европске асоцијације агенција за обезбјеђење квалитета. Излагања уводничара су конципирана као увод и подстицај свих учесника на разговор. Сматрамо неопходним учествовање одговорних лица за обезбјеђење квалитета на установи те уједно наглашавамо добродошлицу свим осталим заинтересованим.

Појединачне теме које ће бити расправљане су:

 • Вањска евалуација Агенције,
 • Препоруке за унапређење,
 • Методологија акредитације студијских програма у датом законском оквиру,
 • Ревизија и рецензија студијског програма као кључни алати евалуације,
 • Финансијски захтјеви акредитације студијских програма,
 • Значајнија улога самоевалуације (интерне самопроцјене).

Више информација доступно је ОВДЈЕ

ЕВАЛУАЦИОНА ПОСЈЕТА У ОКВИРУ СТИНТ ПРОЈЕКТА


Дана 09.11.2017. у просторијама Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, у оквиру пројекта Ерасмус + програма, под називом „Јачање интернационализације у високом образовању БиХ (Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Education - STINT)“ одржана је екстерна евалуациона посјета међународног координатора пројекта, универзитета КУ Лувен. Састанку су присуствовали представници КУ Лувена, Герт Де Леплер и Кетрин Вериет, представник локалног координатора пројекта, Универзитета Источно Сарајево, Ненад Марковић, и представница Агенције Татјана Радаковић, у име тима Агенције који активно учествују у реализацији пројекта.

Током састанка разговарано је о интерном извјештају, активностима реализованим и наведеним у извјештају као и реализацији извјештаја о активностима реализованим у првом радном пакету чији је Агенција носилац. Извјештај треба бити у форми свеобухватне анализе интернационализације и мобилности. Било је говора и о дисеминацији досад постигнутих резултата пројекта у јавним и приватним високошколским установама.

ИНФОРМАЦИЈА О СТАТУСУ ЕКСТЕРНЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ЕНКА-е


Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске у 2016. години отпочела је поступак екстерне евалуације од стране Европске асоцијације за осигурање квалитета у високом образовању (ЕНКА), те је почетком ове седмице добила одговор на захтјев за приступање овој асоцијацији.
Захтјев је одбијен уз образложење да Агенција не испуњава два захтјева стандарда од укупно 14 (ЕСГ) - једна се односи на могућност жалбе на рјешење о акредитацији, док се други односи на тематске анализе у области осигурања квалитета. Подјсећамо да је поступак издавања рјешења о акредитацији прописан Законом о високом образовању Републике Српске који дефинише да је рјешење о акредитацији коначно у управном поступку и да се против истог може покренути управни спор, те је стога обавезујући за Агенцију.
Када су у питању тематске анализе, Агенција је сходно својим ресурсима, имала одређених активности на припреми тематских анализа, а мишљења смо да би у овој области од значаја била заједничка активност и других кључних актера у области система високог образовања у Републици Српској.
Од преосталих 12 стандарда и критеријума на основу којих је обављена екстерна евалуација Агенције, три су оцијењена као дјелимично испуњена , а преостали као у цјелости или значајно испуњени, а од посебне је важности што су у цјелости испуњени захтјеви стандарда који се односе на процедуре и спровођење процеса акредитације. Испуњеност стандарда оцијењена је на сљедећи начин:

 • Разматрање унутрашњег обезбјеђивања квалитета (значајно испуњено),
 • Израда методологија које су примјерене сврси (значајно испуњено),
 • Спровођење процеса (значајно испуњено),
 • Стручњаци у поступку евалуације (значајно испуњено),
 • Критеријуми за исходе (у цјелости испуњено),
 • Извјештавање (у цјелости испуњено),
 • Активности, политика и процеси за обезбјеђивање квалитета (значајно испуњено),
 • Службени статус (у цјелости испуњено),
 • Независност (дјелимично испуњено),
 • Ресурси (дјелимично испуњено),
 • Унутрашње обезбјеђивање квалитета и професионално понашање (дјелимично испуњено) и
 • Периодичне екстерне евалуације агенције (у цјелости испуњено).

У писму ЕНКА-е дате су и препоруке за развој Агенције које се у највећој мјери односе на развој процедура за предстојећу акредитацију студијских програма, а један дио препорука тиче се и неопходне системске подршке Владе Републике Српске и Министарства просвјете јачању Агенције у смислу обезбјеђивања оперативне независности Агенције, те неопходних средстава и ресурса.
Када су у питању високошколске установе, у извјештају комисије стручњака који се односи на Агенцију наводи се да су високошколске установе још увијек у раним фазама развоја система интерног осигурања квалитета и да је потребно уложити још напора како би се постигла потпуна усклађеност и са Законом о високом образовању Републике Српске и са Стандардима за осигурање квалитета у Европској области високог образовања (ЕСГ). Препорука комисије у овој области јесте да би Агенција требало да кроз активности у акредитацији осигура да су све установе у потпуности упознате са захтјевима ЕСГ и имају адекватне поступке који ангажују све релевантне актере у имплементацији својих процедура осигурања квалитета.
Извјештај комисије стручњака и препоруке наведене у писму ЕНКА-е могу послужити као основ како за јачање система осигурања квалитета на високошколским установама тако и за институционално и организационо јачање саме Агенције. Имајући у виду да су бројне успјешне агенције прошле исти пут приликом предавања првог захтјева за пријем у ЕНКА-у, одлуку не би требало посматрати као неуспјех него као прилику за развој и унапређење властитих активности слично као што је то случај са писмом очекивања у осигурању квалитета у високом образовању у Републици Српској.
Агенција може предати нови захтјев за пријем у ЕНКА-у након двије године, те у међувремену предстоји израда плана активности за унапређење на основу детаљног извјештаја комисије, а посебно издвојених препорука, као и интензивнија сарадња са високошколским установама с циљем развоја система интерног осигурања квалитета.

Оригинални примјерак писма ЕНК-а

МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ АГЕНЦИЈОМ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ


Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске (РС ХЕАА) потписала је меморандум о сарадњи са Националном агенцијом за акредитацију Руске Федерације (НАА).
Меморандумом се предвиђа сарадња двају агенција у области високог образовања с циљем унапређења прописа и осигурања квалитета система високог образовања.
Сарадња подразумијева размјену искустава у области развијања стандарда и културе квалитета, размјену информација које се тиче система високог образовања и установа у тој области, као и развој људских ресурса кроз размјену особља, могућност посматрања приликом посјета установама током екстерне евалуације и заједничких обука.
Меморандум такође предвиђа могућност размјене стручњака у области осигурања квалитета, као и сарадњу кроз семинаре, радионице, обуке и подстицање размјене академског особља и студената између Републике Српске и Руске Федерације.
Меморандум је у име Агенције Републике Српске потписао директор Проф. др Мирослав Бобрек док је руску страну представљала директор др Лемка Измајлова.

Генерална скупштина CEENQA-е и радионица 2017. године


Ове године је CEENQA одржала генералну скупштину и радионицу у Загребу, а домаћин је била Агенција за знаност и високо образовање Хрватске (АЗВО). Тема радионице је била„Начини за унапређење обезбјеђења квалитета с аспекта ефикасности процеса ", а говорници су били бројни стручњаци из високог образовања.
На овогодишњој генералној скупштини је истекао мандат Др. Иринга Васера као предсједника CEENQA-е и чланице CEENQA-е су изразиле своју захвалност Др. Васеру на руковођењу мрежом агенција. За вријеме његовог мандата, CEENQA је учествовала у бројним међународним пројектима, а за новог предсједника мреже је изабрана Нора Скабурскиенé. Што се тиче Извршног одбора CEENQA-е, Иван Лебан и Мартина Видлакова су поново изабрани на још један двогодишњи период, а нови члан извршног одбора је од ове године Душка Радмановић из Агенције за акредитацију ВШУ РС. У мјесто досадашњег генералног секретара CEENQA-е, Кристине Рожнаи, изабрана је Марлин Роган.
Уз све напријед наведено, CEENQA је у своје редове изгласала новог члана, агенцију ANQA из Арменије. Дугогодишњи члан мреже, Комисија за акредитацију универзитета Пољске (UC Poland) је иступила из мреже усљед престанка фунционисања и рада.

Више информација о самом догађају као и агенду и презентације можете наћи на сајту ЦЕЕНQА-е: http://www.ceenetwork.hu

Наставак активности STINT пројекта у Порту

Представници Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске учествовали су у тренингу у оквиру међународног Erasmus+ пројекта „Јачање интернационализације на високошколским установама у БиХ“. Тренинг је одржан од 03. до 05. априла на Политехничком институту у Порту, гђе је представљена интернационализација овог универзитета с посебним освртом на сектор међународне сарадње, истраживачки сектор, као и осигурање квалитета у интернационализацији. Представници пројектних партнера имали су прилику да чују искуства португалских колега различитих департмана из свих научних области, од академије умјетности преко техничких до хуманистичких и друштвених наука. На интернет страници пројекта доступна је агенда догађаја као и фотографије http://stint-project.net/pages/events#ipp2017.


ЗАВРШЕНА ПОСЈЕТА ENQA КОМИСИЈЕ АГЕНЦИЈИ

Завршена је тродневна посјета комисије стручњака у оквиру екстерне евалуације Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске.
Агенција је почетком 2016. године предала захтјев за пуноправно чланство у Европској асоцијацији за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA), као и за упис у Европски регистар агенција за осигурање квалитета у високом образовању (EQAR).
Комисија стручњака формирана је како би утврдила да ли Агенција дјелује и спроводи активности у складу са Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у Европском простору високог образовања (ЕСГ 2015). С тим у вези, Агенција је била у обавези да припреми самоевалуациони извјештај у складу са ENQA смјерницама, те у цјелости представи свој рад у претходних пет година.
Комисија је именована у сљедећем саставу: Бернар Кули, предсједник (Универзитет Лувен, Белгија), Стивен Џексон, секретар (Агенција за осигурање квалитета, Уједињено краљевство), Ђурђица Благојевић, члан (Агенција за знаност и високо образовање, Хрватска), Паула Ране (ENQA координатор) и Оана Оникаш, студент (Румунија).
Посјета Агенцији трајала је од понедјељка, 20. фебруара 2017. године до сриједе, 22. фебруара 2017. године гдје је први дан посјете био посвећен састанцима за запосленима у Агенцији, представницима Управног одбора, директором и тимом задуженим за самоевалуацију.
Други дан посјете предвиђен је за разговоре са представницима заинтересованих страна. Министарство просвјете и културе Републике Српске представљао је министар др Дане Малешевић, те помоћник за високо образовање др Радмила Пејић и начелник Одјељења за високо образовање Санела Дојчиновић. Представници менаџмента високошколских установа били су Проф. др Александар Богданић (Капа Фи колеџ, Бања Лука), Проф. др Дејан Бокоњић (Универзитет у Источном Сарајеву), Проф. др Страин Посављак (Универзитет у Бањој Луци) и Проф. др Маријана Жиравац (Универзитет ПИМ, Бања Лука). Представници менаџмента високошколских установа бирани су на начин да представе и јавне и приватне установе, универзитете и високе школе. Затим је услиједио састанак са представницима координатора за осигурање квалитета на високошколским установама мр Јелена Ћургуз (Капа Фи), мр Озрен Тришић (Универзитет у Бањој Луци) и мр Ненад Марковић (Универзитет у Источном Сарајеву). Чланове комисија стручњака за акредитацију у нашој земљи представљали су Проф. др Здравко Тодоровић и Проф. др Дејан Бокоњић из реда академске заједнице, Бошко Боројевић из реда привреде и праксе и Гордана Вишекруна из реда студената. Представници студената били су Предраг Говедарица (Универзитет у Источном Сарајеву), Горан Вучић и Борислав Мандић (Универзитет у Бањој Луци). Као представници заинтересованих страна у разговорима су учествовали и Оливера Радић, представник Привредне коморе Републике Српске, Миленко Малиновић, представник Града Бања Лука, Мирослав Шавија, представник компаније MAHLE Letrika, Лакташи и Проф. др Енвер Халиловић, Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ.

Посљедњи дан посјете је подразмијевао поновни састанак са директором Агенције Проф. др Мирославом Бобреком, интерни састанак комисије и коначно усмено обраћање свим представницима Агенције.
Комисија је нагласила да коначну одлуку о пријему у ENQA доноси Управни одбор ENQA, али свакако на основу извјештаја који ће комисија сачинити.
Предсједник комисије Бернард Кули захвалио је запосленима у Агенцији, као и представницима свих заинтересованих страна на отворености, те нагласио да се посвећеност унапређењу квалитета високог образовања огледа како у Агенцији тако и код других учесника система што је резултат дјеловања Агенције.
Он је истакао да посјета комисије стручњака представља најважнији дио екстерне евалуације будући да се том приликом сагледава ситуација у Агенцији, упознају људи који раде у Агенцији, стиче увид у имплементацију процедура и кроз разговоре са заинтересованим странама се увиђа начин на који Агенција доприноси развоју и побољшању високог образовања у земљи.
Извјештај комисије требало би да буде достављен Агенцији на коментарисање крајем априла ове године, док је разматрање извјештаја и коначна одлука Управног одбора ENQA предвиђена за 13. септембар 2017. године.
Осим што чланство у ENQA и EQAR представља препознавање и признавање система високог образовања Републике Српске у Европском простору високог образовања, извјештај и препоруке комисије стручњака биће важан путоказ Агенцији у даљњем развоју процедура и планираних активности.

Посјета независне комисије експерата ENQA

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске поднијела је захтјев за пуноправно чланство у Европској асоцијацији агенција за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA) и с тим у вези Агенцију ће у периоду од 20.02.2017. до 22.02.2017. посјетити независна комисија експерата. Посјета комисије се одвија према плану и програму посјете који је доступан овдје.

СЕДМИ САЈАМ СТИПЕНДИЈА


Седми сајам стипендија ће бити одржан 15. децембра 2016. године у периоду од 10,00 до 16,00 сати. Мјесто одржавања сајма је Машински факултет Универзитета у Сарајеву.

Учесници на овом сајму су:

 1. AIESEC у Сарајеву
 2. Амбасада Француске у БиХ /Цампус Франце БиХ/Француски институт у БиХ
 3. Амбасада Јапана у БиХ
 4. Амбасада Малезије у БиХ
 5. Амбасада САД у БиХ
 6. Амбасада Шведске
 7. BHV Education
 8. Central European University
 9. Confucius Institute at the UNSA
 10. DAAD i DAAD Alumni
 11. EducationUSA /US alumni асоцијација у БиХ
 12. Erasmus Student Network
 13. European Regional Master`s Programme in Democracy and Human Rights in South East Europe (ERMA)
 14. Excellence Academy
 15. Фондација Konrad Adenauer
 16. Humanity in Action
 17. Иницијативна Група Alpbach у Сарајеву (ИГАС)
 18. Министарство цивилних послова БиХ, Сектор за образовање, CEEPUS уред БиХ
 19. Муња инкубатор друштвених иновација
 20. Erasmus+ канцеларија у Босни и Хрецеговини
 21. ProCredit Bank dd
 22. RAIFFEISEN BANK dd BiH
 23. Sarajevo School of Science and Technology
 24. Универзитет у Сарајеву (Erasmus+ и Erasmus Mundus)
 25. Загребачка школа економије и манагемента

Седми сајам стипендија организује Служба за међународну сарадњу Универзитета у Сарајеву, у сарадњи са Машинским факултетом Универзитета у Сарајеву. Медијски партнер сајма је њеб портал http://www.stipendije.ba.
Додатне информације о сајму се могу наћи на: http://www.erasmus-unsa.ba/sajamstipendija

УЧЕШЋЕ АГЕНЦИЈЕ НА САСТАНКУ ПРОЈЕКТНОГ КОНЗОРЦИЈУМА ЕРАСМУС+ СТИНТ ПРОЈЕКТА

У оквиру пројекта STINT (Strengthening of Internationalisation in BiH Higher Education, један од партнера у пројекту, Buckinghamshire New University, High Wycombe, Велика Британија, је организовао састанак пројектног конзорцијума. Састанак је одржан у периоду 30.11.2016.-3.12. 2016. године у просторијама Great Missenden Conference центра у склопу универзитета.
На састанку су представљене активности свих партнера у пројекту након прве године. Детаљно су представљене SWOT анализе свих партнера у вези са интернационализацијом институција и признавањeм квалификација. Такође је усвојен план активности за наредни период и дефинисани кораци који очекују партнере, посебно јавне универзитете, а односе се на израду Стратегијa за интернационализацију институција.
Агенцијa за акредитацију ВШУ РС је на састанку конзорцијума презентовала активности које је Агенција реализовала у првој години пројекта као и активности на интернационализацији са аспекта обезбјеђења квалитета. Након завршеног званичног дијела, учесници пројекта су обишли Buckinghamshire New University, односно један од кампуса и том приликом су имали прилику да се упознају са праксом интернационализације универзитета домаћина, људским ресурсима потребним за те активности, начином планирања активности и резултатима које је универзитет постигао досад у области интернационализације.
Све презентације и информације о пројекту се могу наћи на wеб сајту пројекта: http://stint-project.net

11 Европски форум осигурања квалитета (EQAF 2016)


Представници Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске учестовали су у раду 11 Европског форума осигурања квалитета (EQAF 2016) који је одржан од 17. до 19. новембра у Љубљани.
У раду форума учестовали су представници високошколских установа и агенција за осигурање квалитета, мрежа и агенција и универзитета, те других међународних организација из области високог образовања не само из Европе него и из цијелог свијета.
Велики број радова и радионица на форуму био је посвећен осигурању квалитета наставног процеса и унапређењу компетенција наставника.
Презентације са Форума доступне су на линку http://eua.be/activities-services/events/event/2016/11/17/default-calendar/11th-european-quality-assurance-forum?tab=presentations.
Сљедећи EQAF биће одржан у новембру 2017. године у Риги.

РАДИОНИЦА И ГЕНЕРАЛНА СКУПШТИНА CEENQA-е


Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске је у периоду од 13.-14. маја, 2016. године учествовала на Радионици и годишњој сједници Генералне скупштине, организоване од стране Мреже агенција за осигурање квалитета Централне и Источне Европе. Тема радионице која је одржана 13.маја, 2016. је била „Осигурање квалитета у транснационалном високом образовању“ и на радионици је било ријечи о прекограничној сарадњи високошколских установа, праксама и изазовима са којима се сусрећу агенције за акредитацију по питању акредитације установа које раде ван матичне државе и студијских програма које изводе.
Другог дана скупа је одржана Генерална скупштина CEENQA-е и то је била прилика да чланице извијесте скуп о активностима у протеклих годину дана. Агенција за акредитацију ВШУ РС је обавијестила чланице о предаји апликације за пуноправно чланство у ENQA-и, Европској мрежи са осигурање квалитета у високом образовању, измјенама у унутрашњим процедурама Агенције које су резултирале анализама проведених процеса екстерне евалуације, новим инструментима за осигурање квалитета на које се подстичу високошколске установе у Републици Српској с циљем унапређивања унутрашњих система осигурања квалитета, току акредитације високошколских установа као и о акредитацији студијских програма. Активним учешћем у раду ове мреже, наша Агенција је већ потврдила свој статус и препознатљивост у Европском простору високог образовања.
Једна од тема разговора међу Агенцијама чланицама је и предстојећа размјена особља с циљем упознавања праксе других агенција.
Цијели скуп је организован од стране Пољске комисија за акредитацију и Комисије за акредитацију универзитета и одржан је у историјски значајном амбијенту Collegium Maius, Jagellonian University, Краков.
Агенција за акредитцију ВШУ РС је на почетку четврте године пуноправног чланства у овој мрежи.

Агенција поднијела захтјев за чланство у ENQA и EQAR

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске поднијела је захтјев за пуноправно чланство у Европској асоцијацији агенција за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA).

Агенција је потписала уговор са ENQA о екстерној ревизији која предвиђа посјету независне комисије експерата почетком 2017. године, те усвајање извјештаја комисије у септембру 2017. године. Екстерна ревизија ради се у односу на Европске смјернице и стандарде за осигурање квалитета у високом образовању (ЕСГ), односно провјерава да ли су све активности Агенције усклађене са ЕСГ.
Истовремено, РС ХЕАА је предала званичну апликацију за приступ Европском регистру агенција за осигурање квалитета у високом образовању (EQAR).

Учешће представника Агенције на састанку у Генту

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске учествовала је у припремном састанку поводом почетка реализације пројекта у оквиру ''ERASMUS +'' програма Европске Уније под називом ''Јачање интернационализације у високом образовању у БиХ'' (Strengthening of Internationalization in B&H Higher Education – STINT). Припремни састанак одржан је од 24. до 27. јануара у белгијском граду Генту гдје је домаћин био Универзитет KU Leuven који је и координатор пројекта, док је координатор из БиХ Универзитет у Источном Сарајеву.
Партнери у пројекту су осам јавних универзитета у БиХ, Министарство просвјете и културе РС, Агенција за акредитацију високошколских установа РС, Министарство образовања и науке Федерације БиХ, Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ и Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања БиХ.
EU –партнери су KU Leuveun из Белгије, Instituto Politehnico Porto из Португала и Buckinghamshire New University из Велике Британије.
Пројекат је ће у наредних три године бити посвећен унапређивању квалитета у свим аспектима интернационализације укључујући развој студијских програма, мобилност студената и академског особља итд.
На припремном састанку у Генту представљени су радни пакети пројекта, а Агенција за акредитацију високошколских установа РС задужена је за први радни пакет ''Евалуација постојећег стања у области интернационализације и механизама признавања''.

НОВА АПЛИКАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент је 24.06.2015. године ушао у процес акредитације предавањем обновљене апликација за акредитацију. Овим су сви универзитети у Републици Српској обухваћени процесом акредитације и налазе се у различитим фазама процеса. Агенција за акредитацију високошколских установа наставља да испуњава своју мисију кроз све фазе процеса екстерне евалуације и акредитације као и уз помоћ свих осталих инструмената за осигурање квалитета.

ПРИЈАВА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

Високошколска установа, ПАНЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „АПЕИРОН“, је предавањем апликације за акредитацију 17.06.2015., званично ушла у процес екстерне евалуације и акредитације институције који води Агенција за акредитацију ВШУ РС.
Ово је друга пријава за акредитацију у текућој години што је потврда опредјељености високошколских установа у Републици Српској да унапређују квалитет свога рада кроз усаглашавање својих интерних система обезбјеђења квалитета са Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања и БиХ критеријима за институционалну акредитацију.
У склопу активности екстерне евалуације, Паневропски универзитет „Апеирон“ ће почетком наредне школске године посјетити независна Комисија домаћих и међународних стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препоруке о акредитацији, како је предвиђено Правилником о акредитацији високошколских установа Републике Српске.

ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ СЕ НАСТАВЉА

Препознавши значај процеса акредитације и након консултације са Агенцијом за акредитацију ВШУ РС, чином предавања аплиакције за акредитацију, у процес институционалне акредитације је 18.05.2015. ушла и Висока пословно-техничка школа Добој.
Као што је већ раније више пута истакнуто, установе које улазе у процес акредитације провјеравају прво испуњеност предуслова за почетак процеса, што је Висока пословно-техничка школа Добој и учинила. Агенција затим провјерава комплетност апликације за акредитацију, а наставак процеса слиједи према Правилнику о акредитацији високошколских установа.
Агенција за акредитацију ВШУ РС и даље стоји на располагању свим високошколским установама за пружање информација о процесу, било да се ради о предусловима или накнадним активностима које претходе реакредитацији већ акредитованих установа.

СЕМИНАР НА ТЕМУ "ISO 9001:2015 i ESG 2015"

Привредна комора Републике Српске и Агенција за акредитацију ВШУ РС заједнички су организовали семинар на тему: "ISO 9001:2015 i ESG 2015 - Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у европском простиру високог образовања", који је одржан 24.06.2014. године у Привредној комори Републике Српскеу Бањој Луци. Имајући у виду предстојеће измјене стандарда ISO 9001:2008 и усвајање новог стандарда ISO 9001:2015, семинар је био намијењен представницима руководства за квалитет и привредним друштвима те високошколским установама које успостављају, развијају и унапређују своје интерне системе обезбјеђења квалитета, као и бројним консултантима На семинару су представљени нови стандарси, измјене у односу на пријашње верзије, те препознавање нових могућности повезивања привредних субјеката и високошколских установа са становишта примјене стандарда и унапређивања међусобних односа. Презентације са одржаног семинара можете преузети на сајту Привредне коморе Републике Српске: www.komorars.ba/pkrs

НОВА РЈЕШЕЊА О АКРЕДИТАЦИЈИ И ТРИ НОВЕ ПРИЈАВЕ

Од почетка 2014. године рјешења о акредитацији су добиле још три високошколске установе: Универзитет Синергија, Бијељина, Висока школа Комуниколошки колеџ у Бањалуци Капа Фи и Висока школа за услужни бизнис Источно Сарајево-Соколац. Дана 04.04.2014. Агенција за акредитацију ВШУ РС је примила пријаву за акредитацију Високе школе за примјењене и правне науке "ПРОМЕТЕЈ" Бања Лука, а 25.04.2014 за акредитацију се пријавио и Слобомир П Универзитет, Слобомир, Бијељина. Предавањем апликације за акредитацију 08.05.2014. Висока школа "ПРИМУС" Градишка се придружила високошколским установама које су започеле процес екстерне евалуације и акредитације. Овим се наставља процес унапређења квалитета високог образовања у Републици Српској. Сходно Процедури за акредитацију акредитоване високошколске установе су у обавези да направе план накнадних активности над чијим спровођењем надзор врши Агенција за акредитацију у сарадњи са високошколским установама. Тренутно је у току процес спровођења накнадних (follow-up) активности у пет високошколских установа од којих је захтијевано да доставе планове. У склопу наставка својих активности на акредитацији, поред већ успјешних институционалних акредитација, Агенција за акредитацију ВШУ РС је у завршној фази развијања Процедуре за акредитацију студијских програма.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА И АКРЕДИТАЦИЈЕ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Београд, 18. ДЕЦЕМБРА - У Београду је 18.12.2013. потписан споразум о сарадњи у области обезбјеђења квалитета и акредитације између Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије и Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске. Споразум је успостављен у складу са потребом за унапређењем сарадње у области акредитације, обезбјеђења квалитета и других процеса у области високог образовања, а ослања се на Споразум о специјалним везама Републике Србије и Републике Српске, посебно имајући у виду оквир сарадње који отвара Меморандум о разумијевању између Министарства просвјете и културе Републике Српске и Министарства просвете Републике Србије о сарадњи у области образовања. Током састанка којем су присуствовали Проф. др Ендре Пап, предсједник комисије и Проф. др Вера Вујчић, замјеница предсједника Комисије са сарадницима испред Комисије Републике Србије, те Проф. др Мирослав Бобрек, директор Агенције и Проф. др Перо Марић, предсједник Акредитацијског форума, испред Агенције Републике Српске, разговарано је о могућим облицима сарадње ова два тијела у 2014-тој години. У том смислу договорена је стална размјена експерата који учествују у процесима екстерне евалуације високошколских установа и студијских програма, што представља добру праксу агенција у европском простору високог образовања. У предстојећем процесу акредитације студијских програма високошколских установа у Републици Српској ће се користити искуство и већ примијењени модели у Србији. Размјењиваће се и интегрисати програми стручног оспособљавања како одговорних кадрова високошколских установа за процесе обезбјеђења квалитета, тако и експерата који проводе процесе евалуације у складу са европским и националним стандардима.

ОДРЖАН ЧЕТВРТИ САСТАНАК АКРЕДИТАЦИЈСКОГ ФОРУМА

Дана, 12.11.2013. одржан је четврти састанак Aкредитацијског форума у сали Академије наука и умјетности Републике Српске у Бањој Луци. Том приликом директор Агенције за акредитацију ВШУ РС, проф. др Мирослав Бобрек уручио је увјерења о акредитацији представницима пет акредитованих високошколских установа у Републици Српској: Универзитету за пословне студије Бања Лука, Високој школи Бања Лука Колеџ, Независном Универзитету Бања Лука, Универзитету у Источном Сарајеву и Универзитету у Бањој Луци. Наведене високошколске установе уписане су на основу рјешења о акредитацији која доносе надлежне образовне власти, односно у конкретним случајевима, Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске. Акредитација је потврда стандарда квалитета рада високошколске установе у складу са Критеријумима за акредитацију високошколских установа у Босни и Херцеговини и Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у Европском простору високог образовања.

Акредитоване високошколске установе у Републици Српској

Рјешења о акредитацији је досад добило пет високошколских установа: Висока школа "Banja Luka College", Универзитет за пословне студије Бања Лука, Универзитет у Источном Сарајеву, Независни универзитет Бања Лука и Универзитет у Бањој Луци. Процес екстерне евалуције је започео за Универзитет Синергија у Бијељини и Комуниколошки колеџ у Бањалуци Капа Фи за које су заказане посјете комисија стручњака.

Чланство у CEENQA-и

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске постала је пуноправна чланица Мреже агенција за осигурање квалитета у области високог образовања Централне и Источне Европе (CEENQA – The Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education). Агенција Републике Српске примљена је 01. јуна ове године на сједници генералне скупштине CEENQA која је одржана у Букурешту. Ово је важан корак у препознавању и признавању високог образовања Републике Српске у европском простору високог образовања. За више информација: http://www.ceenetwork.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=9

Комуниколошки колеџ у Бањалуци предао захтјев за акредитацију

Дана 18.04.2013. године Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске је запримила пријаву за акредитацију од стране Комуниколошког колеџа у Бањалуци. Пријемом још једне пријаве за акредитацију наставља се тренд препознавања напора Агенције и простора високог образовања Републике Српске ка унапређењу квалитета високог образовања.

УСПЈЕШАН ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ

БАЊАЛУКА, 17. АПРИЛА /СРНА/ - Око осамдесет одсто студената у Републици Српској данас студира на пет високошколских установа код којих је завршена или је при крају процедура акредитације због чега се тај процес може оцијенити успјешним, рекао је директор Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске Мирослав Бобрек. На састанку Бобрека и министра просвјете и културе Републике Српске Горана Мутабџије заједнички је констатовано да ће, уз до сада акредитоване високошколске установе, укључивање Агенције Републике Српске у европски регистар агенција за акредитацију бити кључни моменат препознавања високог образовања Републике Српске у европском образовном простору. Мутабџија је рекао да ће управо Агенција бити један од кључних актера када је ријеч о постизању веће успјешности и боље организованости високог образовања у Републици Српској. "Евидентно је да још имамо пуно простора за напредак", истакао је Мутабџија. Прве акредитације високошколских установа у Српској издате су почетком ове године. Акредитације су издате на период од пет година. Процес акредитације завршен је или се приводи крају на два јавна универзитета, Универзитету за пословне студије, Независном универзитету Бањалука и Високој школи "Бањалука колеџ". Услови које је требало да испуне високошколске установе дефинисани су европским стандардима у овој области, а тичу се процедура успостављања студијских програма, поступка оцјењивања и рада са студентима, кадровских, просторних и других ресурса везаних за обезбјеђивање квалитета рада високошколских установа, као и међународне сарадње и научно-истраживачког рада у високошколским установама. Акредитација, односно процес и потврда осигурања квалитета на некој високошколској установи, предвиђена је Болоњском декларацијом коју је БиХ потписала 2003. године, а која се у Републици Српској примјењује од 2006. Сматра се да је акредитација први, најважнији сегмент процеса признавања диплома, јер европске институције, послодавци, високошколске установе у првом кораку признавања диплома врше увид у регистар акредитованих високошколских установа. Од укупно 21 високошколске установе на простору Републике Српске, пријаве за акредитацију поднијело је осам високошколских установа од којих је пет и акредитовано, односно на Универзитету у Бањалуци је процедура при самом крају, а три или четири високошколске установе припремају интерне акте за тај поступак. .

.

Прве акредитације

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске донијела је прва рјешења о акредитацији за двије установе – Универзитет за пословне студије и Високу школу ''Banja Luka College''. Ове двије установе међу првима су предале захтјеве за акредитацију, a укупан процес трајао је више од годину дана укључујући припреме установе, анализирање документације, провјере испуњености услова за приступ акредитацији, избор комисије стручњака, посјету високошколској установи, припремање извјештаја и административне послове. Акредитација је вршена сходно Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања (ЕСГ стандарди) и Критеријумима за акредитацију високошколских установа у БиХ. Стандарди и критеријуми обухватају рад установе у цјелини пошавши од стратегије и начина успостављања студијских програма, до процедура за оцјењивања студената, међународне сарадње, информационих система итд. Ријеч је о институционалној акредитацији која је рађена на бази узорка студијских програма који имају дипломиране студенте. Комисије стручњака анализирале су достављену документацију, а затим током тродневних посјета обављали непосредан увид у ниво испуњености захтјева стандарда и критеријума. Рок важења акредитације је пет година за све установе које испуне услове за акредитацију, а високошколске установе имају обавезу да до наредне акредитације отклоне све недостатке у раду које су комисије уочиле, те да план унапређења квалитета рада базирају на препорукама датим у извјештају комисије стручњака. У складу са европским стандардима из области осигурања квалитета, извјештај комисије је доступан јавности непосредним увидом у архиви Агенцијекао и преко интернет странице Агенције www.heaars.com.

Универзитет у Бањој Луци предао захтјев за акредитацију

Агенција за акредитацију високошколских установа запримила је 03.08.2012. године захтјев за акредитацију Универзитета у Бањој Луци.Захтјев за акредитацију предао је проректор за наставу и студентска питања, проф. др Симо Јокановић директору Агенције проф. др Мирославу Бобреку у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци. Овим чином се и други јавни универзитет у Републици Српској пријавио за акредитацију, што, с обзиром на јако сложену организациону структуру јавних универзитета, показује опредјељеност ка потврди резултата интензивираних активности обезбјеђења квалитета које се спроводе од 2005. године.

Потписани први Уговори за акредитацију високошколских установа у Републици Српској

У просторијама Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, данас, 11.07.2012. године, Уговоре за провођење процеса акредитације, са Агенцијом за акредитацију високошколских установа Републике Српске, потписали су представници бањолучких високошколских установа - Универзитета за пословни инжењеринг и менаџмент, Независног универзитета, Универзитета за пословне студије и Високе школе "Бањалука колеџ".

Чину потписивања уговора је присуствовао министар просвјете и културе Антон Касиповић који је том приликом изјавио: "Ово је значајан догађај за академску заједницу Републике Српске и Републику јер потврђује политику Владе Српске кад је ријеч о високом образовању да надлежност и у овој области остане у Српској. За ресорно министарство је важно да, упоредо са акредитацијом, створи услове да ради и на будућем рангирању студијских програма, јер ће то бити поуздан показатељ будућим студентима када се опредјељују гдје и шта да студирају."

В.Д. директора Агенције за акредитацију високошколских установа, Проф. др Мирослав Бобрек је рекао да за установе које су данас потписале уговор слиједи процес екстерне евалуације, што значи да ће надлежне комисије посјетити високошколске установе, разматрати све материјале неопходне за акредитацију и оцијенити усаглашеност рада са европским стандардима. Овим је Република Српска ушла у трећу, од укупно четири фазе цјелокупног процеса акредитације, те се до краја године може очекивати да имамо прве акредитоване високошколске установе у Републици Српској. "Акредитације је први, најважнији сегмент процеса признавања диплома. Европске институције, послодавци, високошколске установе у првом кораку признавања диплома врше увид у регистар акредитованих високошколских установа", истакао је Бобрек.

Акредитација, односно процес осигурања квалитета, предвиђена је Болоњском декларацијом коју је БиХ потписала 2003. године, а која се у Републици Српској примјењује од 2006. године.

Прва пријава за акредитацију јавног универзитета

Универзитет у Источном Сарајеву званично је поднио захтјев за акредитацију ове високошколске установе. Делегација Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске на челу са в.д. директором Проф. др Мирославом Бобреком боравила је у Ректорату Универзитета у Источном Сарајеву гдје је захтјев за акредитацију ове високошколске установе директору Агенције уручио ректор Универзитета Проф. др Митар Новаковић.

Више о овоме...

Висока школа за услужни бизнис Соколац предала захтјев за акредитацију

Агенција за акредитацију високошколских установа запримила је захтјев за акредитацију Високе школе за услужни бизнис Соколац. Висока школа за услужни бизнис Соколац за акредитацију је пријавила студијске програме јавне управе и безбједности, предузетништва и финансија, пословне информатике, права, политичких наука, те економије и пословања. Процедура за акредитацију високих школа у просјеку би требало да траје до краја године имајући у виду да се ускоро завршава академска година.

Пријава за акредитацију Универзитета за пословне студије Бања Лука

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске је 19. априла, 2012. године, од Универзитета за пословне студије Бања Лука, примила пријаву за акредитацију.

Више о овоме...

Независни универзитет Бања Лука предао захтјев за акредитацију

Независни универзитет Бања Лука поднио је захтјев за акредитацију Агенцији за акредитацију високошколских установа Републике Српске. Ова високошколска установа пријавила је за процедуру за акредитацију сљедеће студијске програме: менаџмент, осигурање и управљање ризицима, екологија, предшколско васпитање, разредна настава, међународни односи – дипломатија и политикологија.

Пријава за акредитацију БЛЦ

BLC akreditacija

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске запримила је пријаву за акредитацију од стране Високе школе Banja Luka College.

Више о овоме...

Активиран интернет форум Агенције за акредитацију ВШУ Републике Српске

20.01.2012. године активиран је форум за размјену искустава у области обезбјеђења квалитета и проблематике везане за процес акредитације високошколских установа у Републици Српској. Циљ форума је да заинтересованим за наведену проблематику пружи могућност да на једном мјесту пронађу одговоре на најчешћа питања, као и да у директном контакту са другим високошколским установама размјене искуства, примјере добре праксе, или разријеше неке дилеме везане за наведене процесе. Форум је отвореног типа, а можете га пронаћи на овом линку. Стални линк ка овом форуму можете пронаћи и на страни Акредитацијски форум.

Прва пријава за акредитацију!

PIM akreditacijaSjena

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске данас (29.12.2011 године) је запримила прву пријаву за акредитацију коју је предао Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Луka. Увјерења смо да је прва пријава за акредитацију већ у 2011. години резултат, како залагања високошколске установе која је прва предузела кораке за приступање процесу акредитације, тако и напора Агенције да са високошколским установама успостави свакодневну сарадњу, припреми процедуре и акта за несметано отпочињање процеса акредитације, те мотивише установе да у што краћем року приступе акредитацији.

Презентације са Другог састанка Акредитационог форума

Све презентације са Другог састанка Акредитацијског форума можете пронаћи на страни Акредитацијски форум. Презентације су у PDF формату.

У Бањој Луци одржан Други састанак Акредитацијског форума

У организацији Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске и Министарства просвјете и културе Републике Српске, 21.12.2011. godine одржан је Други састанак Акредитацијског форума са главном темом ''Интерно обезбјеђење квалитета у високошколским установама Републике Српске''. Акредитацијски форум основан је у јулу 2011. године и чине га истакнути стручњаци из области осигурања квалитета у високом образовању.
Састанку је присуствовало више од 60 представника готово свих високошколских установа у Републици Српској као и бројни представници других институција из области високог образовања...

Више о овоме...

Агенција за акредитацију високошколских установа

Формирањем Агенције за акредитацију високошколских установа, комплетирана је укупна структура за ефективно провођење поступака обезбјеђења квалитета високог образовања у Републици Српској, укључујући и процес акредитације којим се показује ниво примијењености успостављених стандарда и критерија у институцијама високог образовања.

Више о овоме...

Институције високог образовања у РС

Конкретан допринос укупним намјерама за унапређење квалитета високог образовања у Републици Српској даје Министарство просвјете и културе и његово Одјељење за високо образовање кроз успостављање поступка лиценцирања високошколских установа провођењем специфичног облика екстерне евалуације у односу на захтјеве Уредбе о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова...

Више о овоме...

Акредитацијски форум

На путу ка извршавању мисије Агенције на унапређењу квалитета високог образовања у Републици Српској, значајну улогу у стручном погледу има Акредитациjски форум као неформална група стручњака са референцама у области обезбјеђења квалитета у високом оразовању. Према нашим, до сада расположивим информацијама, препознали смо одређени број истакнутих експерта у овој области и зaмолили их да своја знања и искуства, кроз рад Акредитацијског форума, ставе на располагање академској заједници Републике Српске.

Више о овоме...

Попис високошколских установа Републике Српске

Универзитет за пословне студије - http://www.univerzitetps.com/

Универзитет у Бањалуци - http://www.unibl.org/index3.php

Универзитет у Источном Сарајеву - http://www.unssa.rs.ba/

Паневропски Универзитет Апеирон - http://www.apeiron-uni.eu/

Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент - http://www.univerzitetpim.com/a3/index.php

Слобомир П Универзитет - http://http://www.spu.ba

Универзитет Синергија - http://www.sinergija.edu.ba/

Независни универзитет - http://www.nubl.org/newsite/

Бањалука College - http://www.blc.edu.ba/

Прометеј висока школа за правне науке - http://www.prometejbl.com/

ВШПМ Примус - http://www.primus-gradiska.com/

Висока школа "Колеџ здравствене његе" - http://www.ubn.rs.ba/

Комуниколошки колеџ - Капа Фи - http://www.kfbl.edu.ba/

Колеџ Међународног права - http://www.aubih.edu.ba/en/

Висока пословна Техничка школа - http://www.vpts-doboj.info/

Висока медицинска школа - http://vmspd.com/

Висока школа за туризам и хотелијерство - http://www.thtrebinje.org/

Висока школа за економију и информатику - http://www.koledzprijedor.org/

Висока школа "Доситеј"- http://www.vsdositej.edu.ba/v2/

Висока школа за Услужни Бизнис - http://www.vub.edu.ba/

Publikacije

Акредитација

Strategija

Self-Assessment Report of RS HEAA

Бања Лука, 25. јануар 2017.

PDF Icon

Документ је у PDF формату.

Strategija

Стратегија Агенције за акредитацију ВШУ РС, 2016-2020

Бања Лука, 19. мај 2016.

PDF Icon

Документ је у PDF формату.

Procedura

Правилник о акредитацији ВШУ

Бања Лука, 04.05.2016.

PDF Icon

Комплетан текст процедуре за акредитацију високошколских установа. Документом су дефинисане све процедуре које је неопходно проћи у процесу акредитације.

Документ је у PDF формату.

Procedura

Годишњи извјештај 2014

Бања Лука,17.04.2015.

PDF Icon

Документ је у PDF формату.

Procedura

Годишњи извјештај 2012

Бања Лука,2013.

PDF Icon

Документ је у PDF формату.

Uputstvo

Упутство за приступ акредитацији

Бања Лука, 03. септембар 2011.

PDF Icon

Списак дефинисаних предуслова за почетак процеса акредитације. Табеларним приказом објашњени су неопходни кораци које је неопходно обавити и провјерити прије приступа акредитацији.

Документ је у PDF формату.